Magazyn Gdański - Page 24

MAGAZYN GDAŃ­SKI Magazyn gospodarczy Nowe inwestycje dla bezpieczeństwa portu Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, podczas uroczystości 3 marca br. zaprezentował zaproszonym gościom, wśród których byli m.in.: Mariusz Łuczyk – Wicewojewoda Pomorski, Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska, st. bryg. Waldemar Miłejko – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Marek Szymankiewicz – Sekretarz Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, nowoczesny sprzęt dotyczący bezpieczeństwa portu. Gospodarzem uroczystości była pani Dorota Raben, Prezes ZMPG S.A., która powiedziała m.in., iż należy wierzyć, że wszelkie niekorzystne zdarzenia będą omijać Port Gdańsk. Niemniej jednak należy mieć świadomość możliwości ich wystąpienia. Od teraz, dodała, na szczęście blisko nas czuwać będzie doskonale przygotowany zespół ludzki i towarzyszący im profesjonalny i nowoczesny sprzęt, który dzień i noc stać będzie na straży naszego zdrowia i życia oraz bezpieczeństwa tego portu. Były to łącznie 4 projekty na kwotę 15 mln zł, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.2. Dwa projekty dotyczyły zakupu jednostek służących zapewnieniu bezpieczeństwa portu, następny obejmował modernizację statku pożarniczo-ratowniczego Strażak 6, a czwarty dotyczył organizacji specjalistycznego nowego Ośrodka Ratownictwa ZM