Magazyn Gdański - Page 22

MAGAZYN GDAŃ­SKI Magazyn kulturalny Dariusz Filar Drugie wejrzenie To rzecz raczej niespotykana, by naukowiec i ekonomista pisywał książki beletrystyczne, chyba że jest... Dariuszem Filarem. Pod koniec ubiegłego roku, w odstępie kilku tygodni ukazały się dwie książki: „Między zieloną wyspą a dryfującą krą” oraz „Drugie wejrzenie”. Pierwsza dotyka spraw zgodnych z zawodową aktywnością autora, swego czasu głównego ekonomisty jednego z dużych banków oraz członka Rady Polityki Pieniężnej ale druga, „Drugie wejrzenie” jest powieścią. I to nie pierwszą już w dorobku Dariusza Filara. Poza książkami ze sfery science fiction (by nie było wątpliwości, te nie traktowały o gospodarce), które ukazywały się jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, wydał też w 1984 roku powieść o młodym naukowcu złaknionym sukcesów i... miłości. Książka nosiła tytuł „Pies wyścigowy” i w zasadzie do dziś jest mało znana, a szkoda, bo wpisuje się w nurt gdańskiej literatury pisarzy takich jak Grass, Huelle czy Chwin. proste, jej poglądy są zgodne z aktualną modą, jest otwarta na zmiany i akceptuje odmienność. Inaczej jest z Krzysztofem, ten rozdarty jest między pragnieniem utrzymania związku nobilitującego jego W książce „Między zieloną wyspą a dryfującą zziajany, już nie to zdrowie i nie ta kondycja. Dotąd poczucie męskości, a własnymi przemyśleniami, nie krą” Dariusz Filar dokonał pewnego rodzaju bijego zaangażowanie we współczesną obyczajowość zawsze zgodnymi z polityczno-towarzyską poprawlansu zamknięcia, ocenił stan i potencjał polskiej i reguły towarzyskiego życia ograniczało się do nonością współczesnych elit. Ile może powiedzieć, by gospodarki ostatniej dekady. Wyznaczył tym sabliwej roli wykładowcy i publicysty. Teraz, jak zwykle nie narazić związku, co do którego nie ma złudzeń, mym, chyba nieświadomie, punkt odniesienia, do przez przypadek którym była podróż pociągiem, że jest trudny i nienaturalny? Tu nie ma łatwych którego wrócić będzie można, gdy nadejdzie czas musi przekroczyć granicę i z obserwatora stać się pytań i prostych odpowiedzi, jest wahanie między oceniania gospodarczych wyników rządów PiS, bo uczestnikiem zmian, które obserwował z dystansu. szczerością i uległością. Nieustanne pytanie zbieg okoliczności sprawił, że książka ukazała się tuż przed spektakularną przegraną PO. „Drugie wejrzenie” to na pierwszy rzut oka romans, o wierność swoim poglądom i młodszej Warto po nią sięgnąć, bo przystępnie i bez ale szczególny i nietypowy. I nie tylko dlatego, że kobiecie, z którą związek chciałby utrzymać. emocji opisane są w niej zmiany zachodzące kochankiem jest sześćdziesięcioletni naukowiec, Być może świadomy jest tego, że to być może w gospodarce polskiej, jej stan w latach go- a kochanką o połowę młodsza kobieta sukcesu. już ostatni taki poryw serca? Męskiego serca, nieco już zmęczonego życiem. spodarczej zapaści po 2008 roku, osiągnięcia Raczej dlatego, że autor postawił przed bohaterem Jakie będą losy bohaterów, na ile różnice i porażki. Wspominam o tym, bo chwilę po premie- (być może także przed sobą, jeśli bohater jest alter będą ich spajały a na ile dzieliły, nie będę zdrarze tamtej książki (czyli około miesiąca, co na ego autora) szereg pytań, na które ten udzielić musi dzał, niech odpowiedź pozostanie w książce. rynku wydawniczym jest chwilą dla dzieł tego wyczerpujących odpowiedzi, które ocenia surowa Ważne, że pies wyścigowy nadal biegnie. I tu kończy się rzeczowa recenzja, ale nie samego pisarza), ukazała się kolejna książka egzaminatorka –