Magazyn Gdański - Page 18

MAGAZYN GDAŃ­SKI Od 2008 roku odbywają się rokrocznie ITB Asia w Singapurze. Jak zapowiada ITB Berlin, już od 2017 roku będą się odbywać ITB China w Szanghaju. Nowym rekordem zakończył się także największy kongres światowej branży turystycznej. 26  000 odwiedzających uczestniczyło w ponad 200 wydarzeniach, które odbywały się po raz trzynasty jednocześnie z targami, w ośmiu salach na terenie targów. Do najważniejszych poruszanych tematów można zaliczyć digitalizację procesów w przedsiębiorstwach turystycznych, a także problematykę produktów luksusowych. Dyskusje odbywały się również na temat szans i zagrożeń dla turystyki w wyniku napływu uchodźców do Europy. Znaczenie ITB Berlin jako platformy gospodarczego i społecznego dialogu zostało podkreślone przez obecność wielu wybitnych mówców. Następna edycja ITB Berlin odbędzie się od 8 do 12 marca 2017r. Krajem Partnerskim będzie Botswana. Splendor Gedanensis 2016 Nagroda Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury Splendor Gedanensis po raz pierwszy została wręczona 4 sierpnia 1973 roku. Jest najstarszym i najistotniejszym wyróżnieniem gdańskim w dziedzinie kultury. Początkowo nazwano ją Nagrodą Miasta Gdańska, potem Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury i Sztuki i w końcu Nagrodą Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”. Laureatami ubiegłorocznej edycji zostali: Anna Witkowska i Adam Witkowski – kuratorzy 6. edycji festiwalu Narracje, Paweł Huelle oraz dr Zofia Watrak. Tytuł Mecenasa Kultury Miasta Gdańsk otrzymało Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris. Laureatami Nagrody „Splendor Gedanensis” 2016 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury w minionym roku zostali: Trupa Trupa, Honorata Martin i Jacek Friedrich. Natomiast tytuł Mecenasa Kultury Gdańska otrzymała firma Ziaja. 11 marca 2016 r. podczas gali w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku walczyło 24 kandydatów o laur – dyplom i 10 tysięcy złotych, zaś o tytułu Mecenasa Kultury – ubiegało się 7 nominowanych firm, które znacząco wspierały działania kulturalne w roku 2015. 18 Kapituła w składzie: Marek Bumblis, przewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta Gdańska (przewodniczący kapituły), Ewa Adamska, Anna Czekanowicz-Drążewska, Maciej Drzewicki, prof. Małgorzata Książek-Czermińska, prof. Ryszard Minkiewicz, prof. Ludmiła Ostrogórska i Anna Witkowska (zwyciężczyni ubiegłorocznej edycji), wyłoniła tegorocznych LAUREATÓW NAGRODY MIASTA GDAŃSKA W DZIEDZINIE KULTURY „SPLENDOR GEDANENSIS” 2016: – Zespół Trupa Trupa – Grzegorz Kwiatkowski, Wojtek Juchniewicz, Tomek Pawluczuk i Rafał Wojczal - za płytę pt. „Headache” i jej szeroką recepcję przez zagraniczne media. – Jury uzasadniło swój wybór tym, że członkowie gdańskiego zespołu nagrali znakomitą płytę, która zebrała mnóstwo pozytywnych recenzji, a potem pokazali jak sprawić, żeby ciekawe dzieła trafiały nie tylko do polskiej publiczności. – Honorata Martin, za indywidualną wystawę pt.: „Bóg Małpa” i performance „Zadomowienie”.Znana malarka, performerka i artystka multimedialna, ukończyła Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Została laureatką licznych nagród w dziedzinie sztuki. – Jacek Friedrich, za książkę pt. „Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945-1960”. Historyk sztuki i nauczyciel akademicki. Wykładowca w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego; dyrektor Muzeum Miasta Gdyni. Działacz Stowarzyszenia Historyków Sztuki. – Firma Ziaja otrzymała tytuł Mecenasa Kultury Gdańska za 2015 rok, za wsparcie sponsorskie takich projektów kulturalnych, jak: Gdański Festiwal Tańca, Festiwal Jazz Jantar, Gdański Festiwal Muzyczny oraz przedsięwzięć Teatru Wybrzeże. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!