Magazyn Gdański - Page 17

MAGAZYN GDAŃ­SKI Fot. Mariusz Arent z Berlina z jasnym przesłaniem: nawet w czasach zdominowanych poczuciem niepewności, ludzie nie są w stanie zrezygnować z wyjazdów turystycznych. Z drugiej zaś strony, w ciągu ostatnich kilku dni branża turystyczna nie pozostawiła wątpliwości, że ma odpowiedzi na ogromne wyzwania dzisiejszych czasów”. ITB Berlin udowodniły, że targi jako miejsce osobistych spotkań nawet w turbulentnych czasach cyfryzacji nie straciły na znaczeniu. Dr Christian Göke: „Obecnie ITB Berlin stanowi nie tylko jedno z najważniej- Fot. Anna Białk-Wolf branży turystycznej jest również niezwykłym sukcesem rynku targowego w Niemczech, z którego możemy być dumni. Biorąc pod uwagę zarówno wystawców jak i odwiedzających, to żadne inne targi na świecie nie mogą obecnie wykazać się tak umiędzynarodowioną strukturą jak nasze. ITB Berlin to więcej niż tylko szych wydarzeń targowych odbywających się w Berlinie, ale stało się także w ciągu ostatnich pięciu lat istotnym czynnikiem ekonomicznym dla naszego miasta. Ta międzynarodowa wystawa światowej targi – obecnie jest to wizytówka Niemiec ukazująca ich gościnność i praktyczny przykład porozumienia narodów”. Targi podróży, które pierwszy raz odbyły się 50 lat temu, stanowią obecnie przykład międzynarodowego