Magazyn Gdański - Page 15

MAGAZYN GDAŃ­SKI Andrzej Wajda Honorowym Obywatelem Gdańska filmowa – była po wielokroć skierowana na działania popularyzujące i promujące Gdańsk w sposób szczególny. Co więcej, wybiegała daleko poza granice naszego miasta – powiedział podczas uroczystości Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska. Honorowy Obywatel Andrzej Wajda otrzymał dyplom w wyjątkowo pięknej oprawie oraz specjalnie rzeźbione, ręcznie wykonane krzesło gdańskie. Andrzej Wajda otrzymuje z rąk Bogdana Oleszka przewodniczącego rady miasta dyplom i medal potwierdzajace honorowe obywatelstwo Gdańska. trojmiasto.pl Podczas uroczystej sesji w Dworze Artusa Rada Miasta Gdańska nadała tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska Andrzejowi Wajdzie – znakomitemu polskiemu reżyserowi filmowemu i teatralnemu. Gdańscy radni zdecydowali, że po 5-letniej przerwie w przyznawaniu honorowego obywatelstwa, otrzyma je Andrzej Wajda – znany polski reżyser. W tym roku, tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska wręczono już po raz 28. Do tej pory było to 25 wyróżnień indywidualnych i 3 zbiorowe Tomasz Glaza nadaje ostatnie szlify na oprawie (dla Obrońców Westerplatte, Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku oraz dla Działaczy Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i sygnatariuszy Porozumień Sierpniowych). – Tytuł ten jest wyrazem naszego uznania i wdzięczności Gdańska, dla człowieka, którego twórczość – nie tylko Kryzysowy Patrol wspiera gminy w całej Polsce Wystartowała ogólnopolska kampania edukacyjna „Gmina gotowa na wszystko” skierowana do samorządowych jednostek gminnych. W ramach przedsięwzięcia ośrodki skorzystają z  bezpłatnej porady w