Magazyn Gdański - Page 11

MAGAZYN GDAŃ­SKI ważne dla kultury regionu kościoły, stają się fundatorami i mecenasami sztuki, ale przede wszystkim misjonarzami wiary. Wybitne osobowości fundatorów i angażowanych artystów do tworzenia dzieł są gwarancją poziomu artystycznego. XVII-wieczni twórcy, tacy jak Herman Han, wybitny malarz pomorski, czy Andrzej Mackensen I, złotnik gdański, byli związani twórczo z historyczną pucką gminą. Stanowią solidne filary poziomu artystycznego europejskiej sztuki, tutaj, właśnie na Nordzie. Ewaluacja działań promocyjnych ma na celu rozwinięcie świadomości wa