Magazyn Gdański - Page 5

MAGAZYN GDAŃ­SKI Za oknami skrzy się śnieg. Mroźny zimowy wieczór wygonił już wszystkich do domu. Dookoła zwisające sople lodu, wszystko zaśnieżone. Trudno się poruszać w taki mróz. Zapadła cisza. Tylko gdzieś w oddali słychać dźwięki polskich kolęd. Leniwy księżyc dopiero wstaje ze snu i nieśmiało rzuca pierwszą jasną smugę światła na wąską dróżkę prowadzącą wprost do niewielkiego domku. Dziś oświetlonego śmielej niż co dnia, kolorowymi ślepkami migocących lamp i śle radosne promyki na powitanie tej jedynej w roku nocy. Jakaś nieznajoma postać, lekko przygarbiona, wolno, jakby nieśmiało, zmierza w kierunku domku na skraju ciemnego lasu. Może zapuka do drzwi… Gody, czyli jak niegdyś obchodzono Boże Narodzenie Narodowe Muzeum Morskie zaprasza na ostatni w tym roku kalendarzowym Program dla Rodzin. Zbliża się Gwiazdka, więc Ośrodek Kultury Morskiej przybierze świąteczny charakter. Szanowni Państwo! Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny. Jak każe nam tradycja, radujmy się z narodzenia Dzieciątka Bożego ale pamiętajmy także o tych, którzy są samotni, opuszczeni, pozbawieni radości a skromni i nieznani i tak blisko nas. Być może potrzebują naszej otuchy. – Czy zaprosimy ich do wigilijnego stołu, gdy zapukają do naszych drzwi?... bs Uczestnicy zajęć poznają bogatą symbolikę świątecznych obrzędów, z których wiele pochodzi jeszcze z czasów przedchrześcijańskich. Czy wiecie państwo: – Jak wyglądały pierwsze szopki? – Skąd wywodzi się tradycja stawiania żłóbków? – A dlaczego właściwie stroimy choinkę? – Czy pastorałki zawsze są wesołe? – 6 grudnia br. pani Kamila Jezierewska z Działu Edukacji NMM opowie nam, wyjaśni i porozmawia o tradycyjnych potrawach wigilijnych, takich jak kutia i siemieniucha. Dowiemy się, jakich prac nie wolno było wykonywać w Wigilię i dlaczego kładziono pod stół kosę i dmuchano na ławy i krzesła. Rodziny z dziećmi od 7 do 13 lat zapraszamy w niedzielę 6 grudnia br. na godzinę 11:00 do Ośrodka Kultury Morskiej w Gdańsku. Zgłoszenia przyjmuje Kamila Jezierewska k.jezierewska@nmm.pl z Działu Edukacji do 4 grudnia 2015 roku. Bilet rodzinny do 5 osób – 20 zł a karnety całoroczne – 120 zł. Magazyn Gdański – PROMOTION OF POMERANIA – PISMO PROMOCYJNE POMORZA – www.magazyngdanski.eu Wydaje i redaguje: Biuro Promocji i Re­kla­my „BS”, 80-310 Gdańsk, ul. Derdowskiego 31/2. Redakcja: Brygida Susko-Tumielewicz – Editor-in-Chief, tel. +48 502 030 521, e-mail: b.susko@chello.pl Współpracują: dr Alicja Grzybiak, Halina Wiktor, prof. Czesław Tumielewicz, Barbara Kiedrowska. Reklamy przyjmuje Biuro Promocji i Reklamy „BS” – tel. +48 502 030 521, e-mail: magazyngdanski@gmail.com, b.susko@chello.pl DTP: Grafiko, Krzysztof Pa­łu­bic­ki, e-mail: gra­fi­ko@gra­fi­ko.gda.pl. © CO­PY­RI­GHT RE­SE­RVED. Za treść re­klam i ogło­szeń re­dak­cja nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści. Magazyn Gdański dostępny jest na portalu: www.magazyngdanski.eu oraz na portalach społecznościowych, w tym: Facebook. Na okładce: Zima na Kaszubach w obiektywie Brygidy Susko-Tumielewicz 5