Magazyn Gdański - Page 30

MAGAZYN GDAŃ­SKI Jubileusz 55-lecia Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Minęło 55 lat od utworzenia Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, instytucji naukowo – badawczej i edukacyjnej, zajmującej się ochroną i zachowaniem dla przyszłych pokoleń reliktów morskiego dziedzictwa kulturowego. Z tej okazji odbyła się 27 listopada 2015 r. w auli Politechniki Gdańskiej uroczystość jubileuszowa, na którą przybyło wielu znamienitych gości. Muzeum dr inż. Jerzy Litwin. – Mieli oni wizję stworzenia kompleksu, który byłby wkomponowany w serce starego portu Gdańska z typowymi dla niego obiektami, takimi jak Żuraw, spichlerze na Ołowiance, nabrzeża i jednostki pływające. Już w 1960 roku powstał Oddział Morski przy Muzeum Pomorskim, którym kierował dr. Przemysław Smolarek. Dyrektor Jerzy Litwin przedstawiając osiągnięcia Muzeum podkreślił ogromny wkład pracy i serdeczność we wzajemnych relacjach wszystkich pracowników . Liczne były również wystąpienia przedstawicieli władz państwowych, – Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Morskiego powstało w 1958 roku i skupiało ludzi morza, których marzeniem było powołanie do życia muzeum – mówił w swoim wystąpieniu Dyrektor 30 samorządowych, towarzystw i ludzi związanych z Muzeum. Szanowny Jubilat otrzymał także wiele listów gratulacyjnych, m.in. od wiceministra kultury Jarosława Sellina. Do NMM nadeszły także liczne życzenia i gratulacje od wielu pomorskich instytucji i firm, czasem nawet tych niewielkich, które czują się związane z muzeum. Zasłużonym dla Muzeum wręczono pamiątkowe odznaczenia zaprojektowane i wykonane specjalnie na tę uroczystość. Niezwykle bogaty program oficjalny urozmaicał zespół kameralny Oboe4Strings, których koncert wypełniały utwory W.A Mozarta, C. Debussy’ego, G.Gershwina, A.Piazzolli. Program zakończył uroczysty koktajl, spotkanie i pogawędki muzealników, sympatyków i wszystkich zaproszonych gości. Dyrekcji, wszystkim Pracownikom i Współpracownikom dziękujemy za Waszą pracę, wysiłek, i za to, że Narodowe Muzeum Morskie stało się chlubą naszego miasta, regionu i kraju. Halina Wiktor