Magazyn Gdański - Page 19

MAGAZYN GDAŃ­SKI Magazyn kulturalny Młodopolskie interpretacje świata W Galerii „a” Starogardzkiego Centrum Kultury odbyło się 23.10.2015 r. uroczyste otwarcie wystawy „Młodopolskie interpretacje świata”. Pomieszczenia Galerii „a” pękały w szwach wypełnione licznymi mieszkańcami miasta oraz przybyłymi spoza Starogardu wieloma sympatykami tejże Galerii, mając pewność, że jej gospodarze, Adam Haras i Józef Olszynka przygotowali kolejne spotkanie z dobrą sztuką. Prezentujemy tutaj wiele portretów. Pragnę zwrócić uwagę na doskonały portret Sztolcmana, dzieło Krzyżanowskiego. Portrety Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Mehoffera, Zofii Stryjeńskiej. W epoce modernizmu dotarły do Polski wpływy japonizmu i w owe początki tego stylu wpisuje si