Magazyn Gdański - Page 14

MAGAZYN GDAŃ­SKI Art Galery – „bs” e-mail: magazyngdanski@gmail.com Malarska Nagroda Marszałka Ulotność chwili Krzysztof Izdebski-Cruz – Ryszard Kowalewski W malarstwie często moment wątpliwości, zawahania, niepewności przy położeniu kolejnego duktu, wykonania kolejnego pociągnięcia pędzlem, może zadecydować o uchwyceniu tej jednej niepowtarzalnej chwili, która często jest błyskiem, momentem, a czasami mgnieniem geniuszu. W wypadku Kowalewskiego ta chwila dotyczy pejzażu, w wypadku Izdebskiego ruchu, gestu. Obaj są blisko tej idei malarskiej decydującej o atrakcyjności sztuki, która poza talentem, mistrzowskim warsztatem, wielką pracą musi charakteryzować się także bogatą wyobraźnią. Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego docenił talent obu artystów przyznając im specjalną nagrodę. W liście gratulacyjnym wręczonym przez Władysława Zawistowskiego – Dyrektora Departamentu d/s Kultury Urzędu Marszałkowskiego, przeczytać możemy. „Wyróżnienie przyznane zostało za wybitne zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechnianie kultury na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego.” Obaj malarze konsekwentnie od lat posługują się tradycyjnym warsztatem malarskim i niezmiennie utrzymują w swojej sztuce klasyczny kanon piękna, ponadto działają społecznie na rzecz gdańskiego środowiska plastycznego. Ich zasługą w dużej mierze, czy to w przeszłości czy teraz jest bardzo wysoka pozycja gdańskiego środowiska na mapie artystycznej kraju. Ponad normalnym rozumieniem 14 sztuki, jej piękna w klasycznym czy tradycyjnym jej znaczeniu, obu panów łączy ten sam imperatyw artystyczny – ulotność chwili. Dość znacznie różnią się jeżeli chodzi o tematykę. Ryszard Kowalewski trzykrotnie zasiadał w krajowych władzach Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie. Dziś przewodniczy związkowi w Gdańsku. Krzysztof Izdebski-Cruz jest pomysłodawcą corocznej wystawy „Ocalić od zapomnienia” oraz realizatorem pierwszych konkursów „Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego”. Studia artystyczne ukończył w gdańskiej ASP, do dziś związany jest z krajowymi władzami ZPAP. W 2006 roku był pomysłodawcą i współorganizatorem wystawy „Nowi Dawni Mistrzowie.” Ryszard Kowalewski jest znakomitym polskim himalaistą, od 45 lat maluje góry. Studia artystyczna ukończył w warszawskiej ASP. Był asystentem prof. Wacława Waśkowskiego oraz w Gdańsku profesorów: Włodzimierza Padlewskiego, Lecha Kadłubowskiego i Jerzego Zabłockiego. To jednak góry przedłożył nad karierę artystyczną, do dziś fascynuje się nimi. Widzi je po swojemu, z jednej strony z dużym znawstwem ich tajemnicy, a z drugiej rozumieniem chwili ich malarskiego piękna. Dziś poświęca się już wyłącznie malarstwu. Lata spędzone na wyprawach w góry Karakorum, Himalaje, Andy, Alpy czy Tatry, targany tamtymi przeżyciami: mrozem, wiatrem, śnieżycami, słońcem, dały jego indywidualny malarski zapis żywiołu. Pojawiają się analityczne w formie uproszczone, płaskie, nasycone kolorem masy skalne. Zawsze przy oglądaniu jego obrazów, przypominam sobie syntetyczne malarstwo końca XIX wieku wielkich mistrzów bretońskich wybrzeży. Spiętrzone fale oceanu Ryszard Kowalewski