Magazyn Gdański 2015-09-10 - Page 8

MAGAZYN GDAŃ­SKI Baltexpo 2015 – od morza płynie pozytywna energia... MAGAZYN GDAŃ­SKI cd ze str 6 • Systemy łączności i radionawigacji • Sonary i sprzęt hydrograficzny • Sprzęt przeciwpożarowy • Sprzęt ratunkowy, w tym np. sieci do podejmowania rozbitków Rozwiązania na rzecz logistyki i infrastruktury portów: • Sprzęt dla funkcjonowania i utrzymania infrastruktury portowej, np. pogłębiarki, dźwigi, systemy cumownicze • Sprzęt dedykowany dla transportu to ݅