Magazyn Gdański 2015-09-10 - Page 6

od morza płynie pozytywna energia... MAGAZYN GDAŃ­SKI MAGAZYN GDAŃ­SKI Tradycja i nowoczesność Targi morskie BALTEXPO 2015 zakończone sukcesem! Gospodarka morska ma się dobrze! Usłyszeliśmy podczas ceremonii otwarcia targów morskich BALTEXPO, 7 września w gdańskim centrum wystawienniczym AMBEREXPO z ust zarówno pani Minister Dorota Pyć, pana Marszałka Mieczysława Struka, jak i pana Sławomira Majmana podsekretarza stanu w MIG (wieloletniego prezesa ZTW). Pracownicy dawnych stoczniowych kolosów znaleźli pracę w prywatnych stoczniach – np. CRIST, czy w holdingu REMONTOWA, a także w stoczni remontowej Nauta, czy też firmach wokółstoczniowych, których portfele zamówień, bo jak to powiedziała w Gdańsku 7 września na otwarciu Baltexpo pani minister Dorota Pyć – „od morza płynie pozytywna energia”! Przykładowe rozwiązania i technologie zaprezentowane przez zagranicznych i polskich ekspertów spotkały się z dużym zainteresowaniem podczas paneli dyskusyjnych, konferencji i seminariów na BALTEXPO 2015. Zaprezentowano m.in. takie tematy jak: Rozwiązania na rzecz żeglugi, budownictwa okrętowego i offshore: • Kompletne jednostki pływające • Elementy morskiej energetyki wiatrowej i platform wydobywczych • Projekty statków i oprogramowanie do projektowania • Wyposażenie wewnętrzne – min. meble i trudnopalne materace • Silniki, układy przeniesienia napędu i kompletne systemy napędu statków tradycyjne i z wykorzystaniem paliwa LNG • Komponenty i kompletne rozwiązania z zakresu okrętowych instalacji elektrycznych • Wyposażenie stoczni i zakładów produkcyjnych, w tym np. maszyny sterowane numerycznie • Paliwa okrętowe Rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska Swoje oferty zaprezentowało w tym roku 296 firm z 14 krajów. W nowoczesnym centrum wystawienniczym Gdańska „Amberexpo”, od 7 do 9 września br. spotkali się przedstawiciele branży morskiej, by tu, na polskim Wybrzeżu nawiązać done kontakty biznesowe, umocnić stare przyjaźnie morskie i zaprezentować nowe technologie stosowane na światowym rynku morskim. Baltexpo to największe i najstarsze wydarzenie tego typu w Polsce, poświęcone szeroko rozumianym przemysłom morskim. Targi te są organizowane nieprzerwanie od 1982 roku w cyklu dwuletnim. Tematyka targów obejmowała przemysł okrętowy i offshore; budowy, przebudowy i modernizacje statków i infrastruktury offshore; wyposażenie okrętowe; ofertę biur projektowych; usługi związane z wydobyciem ropy i gazu spod dna morskiego oraz usługi związane z obsługą statków i ładunku; żeglugę towarową i pa- 6 sażerską; sprzęt do załadunku i wyładunku; porty, terminale i centra logistyczne; transport intermodalny w kontekście portów morskich; infrastrukturę Nadbrzeżną, a także ochronę środowiska morskiego; bezpieczeństwo portów i żeglugi oraz środowiska naukowo-badawcze. • Systemy oczyszczania wody balastowej (BWT) • Systemy wczesnej detekcji wycieków ropopochodnych • Biodegradowalne środki smarne Rozwiązania na rzecz bezpieczeństwa portów i żeglugi: • Systemy detekcji i zwalczania zagrożeń asymetrycznych dla obiektów morskiej infrastruktury krytycznej • Systemy automatycznego rozpoznawania statków cd na str 8 Złota Kotwica Baltexpo 2015 Miłym i wyczekiwanym wydarzeniem na każdej edycji targów morskich jest przyznawana od lat ważna nagroda: „Złota Kotwica Baltexpo 2015”. Nagrodę tę przyznaje niezależne jury najlepszym, spośród wielu zgłoszeń, za: najlepszy produkt, najlepszą usługę oraz osobowości roku rynku gospodarki morskiej. Tak więc, w tym roku „Złota Kotwica” w kategorii „Produkt” została przyznana Gdańskiej Stoczni Remontowej z grupy kapitałowej Remontowa Holding – za przebudowę promu Stena Germanica do zasilania metanolem. Natomiast Złotą Kotwicę w kategorii „Usługa” otrzymała firma DNV GL Poland za usługę modelowania i symulacji stanów dynamicznych systemów elektroenergetycznych statków i mobilnych obiektów offshore. „Złotą Kotwicę” w kategorii „Osobowość Roku Rynku Gospodarki Morskiej”, przyznano pani Dorota Pyć – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – jak to określono: „Za upór i konsekwencję w tworzeniu ram prawnych dla poprawy funkcjonowania biznesu, kultury i nauki w dziedzinie gospodarki morskiej, a w szczególności za doprowadzenie do uchwalenia dokumentu Polityka Morska RP do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku”. Magazyn Gdański gratuluje nagrodzonym i życzy wielu dalszych konsekwentnych działań w obszarach gospodarki morskiej. Warto przytoczyć tu słowa Mieczysława Struka – Marszałka Województwa Pomorskiego, który powiedział podczas uroczystości otwarcia targów m.in.: – Baltexpo jest doskonałą okazją, aby integrować całe polskie środowisko gospodarki morskiej – od Szczecina, przez Gdynię, Gdańsk, aż po Elbląg. Od przedstawicieli stoczni, portów, naukowców z branży morskiej czy producentów działających na rzecz silnego i prężnie działającego przemysłu morskiego…” Równie optymistyczne słowa wypowiedziała pani minister Dorota Pyć, otwierając tegoroczne targi Baltexpo: od morza płynie pozytywna energia… bs 7