Magazyn Gdański 2015-09-10 - Page 4

MAGAZYN GDAŃ­SKI MAGAZYN GDAŃ­SKI Miliard turystów, miliard możliwości – Światowy Dzień Turystyki 2015 Branża turystyczna ma swoje święto, które ustanowiono w roku 1979 z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki działającej z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Hel – port Uroczyste obchody tego szczególnego święta dla milionów ludzi działających na całym świecie w obszarach szeroko pojętej branży turystycznej mają kształtować społeczną świadomość dotyczącą znaczenia i roli turystyki we współczesnym świecie, zarówno w aspekcie kulturowym, politycznym jak i gospodarczym. Każdego roku organizatorom towarzyszy inne hasło przewodnie, na przykład: „Turystyka wzbogaca” (2006) czy też „Turystyka odpowiedzią na wyzwanie zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia” (2008), a od roku 1998 zwyczajem jest, że obchodom patronuje inne państwo, bowiem każdemu rządowi zależy na turystycznej atrakcyjności i przyciąganiu gości z całego świata. W przypadku niektórych krajów, biznes turystyczny jest priorytetowym źródłem