Magazyn Gdański 2015-09-10 - Page 26

MAGAZYN GDAŃ­SKI MAGAZYN GDAŃ­SKI Nowa forma turystyki na Pomorzu Temat turystyki medycznej wydaję się w ostatnim czasie znacząco rosnąć na znaczeniu. Szczególnie w wojewódzkim pomorskim obserwujemy szereg ciekawych inicjatyw w tym zakresie. Może warto przybliżyć istotę tej formy turystyki i jej potencjał dla naszego regionu. Nawet jeśli przyjąć, iż ludzie od wieków podróżowali w celu uzyskania świadczeń zdrowotnych, to w ostatnich latach skala tego zjawiska mocno się nasiliła. Cechą charakterystyczną turystyki medycznej jest fakt podróżowania do obcego państwa, aby poddać się tam leczeniu. Motywem podjęcia takiej podróży może być niższy koszt danego zabiegu, który nie jest refundowany w kraju pochodzenia turysty. Możemy też wyrazić chęć skorzystan