Magazyn Gdański 2015-09-10 - Page 16

MAGAZYN GDAŃ­SKI MAGAZYN GDAŃ­SKI fot. Gos Muzeum Narodowe w Gdańsku Oddział Sztuki Nowoczesnej Pałac Opatów w Oliwie Stanisław Białogłowicz laureatem Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego Ryszard Kowalewski – prezes ZPAP okręg gdański, Stanisław Białogłowicz, Wojciech Bonisławski – dyrektor muzeum, Paweł Huelle – pisarz literat Jeden z licznych obrazów wystawy, fot. Gos Anna Czekanowicz – dyrektor wydziału kultury UMG przekazuje gratulacje laureatowi Laureata Nagrody składa podziękowania Stanisław Białogłowicz z Krzysztofem Izdebskim – pomysłodawcą Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego Artystycznym wydarzeniem września było wręczenie statuetki Marsjasza Stanisławowi Białogłowiczowi laureatowi Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego za rok 2014. To już XIV edycja tego ogólnopolskiego wyróżnienia w dziedzinie malarstwa. Nagroda została przyznana 16 za łączenie najwyższych jakości duchowych tradycji wschodniej i zachodniej z wyrafinowaną formą malarską oraz za konsekwencję w ukazywaniu duchowego wymiaru świata, który w tym malarstwie ma głębię i jest wartością estetyczną. Stanisław Białogłowicz urodził się w 1947 roku w Łękach Dukielskich. Jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych Prof. Czesław Tumielewicz z laureatem i wraz z małżonką prof. Krystyną Białogłowicz na wernisażu w Pałacu Opatów w Jarosławiu. Studia ukończył w pracowni profesora Wacława Taranczewskiego na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Stąd wywodzą się jego związki z tradycją polskiego koloryzmu. Zarówno kolorystyczna tradycja jak i sakralna tajemnica jego sztuki mocno związane są z osobą profesora Wacława Taranczewskiego. Stanisław Białogłowicz od 1973 roku pracuje twórczo i dydaktycznie w szkolnictwie artystycznym. Jest profesorem zwyczajnym Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku. Uprawia malarstwo sztalugowe, monumentalne, rysunek i rzeźbę. Jest autorem realizacji sakralnych w Polsce i w Niemczech, między innymi: Polichromii Kaplicy Seminaryjnej SVD ks. Werbistów w Nysie, Krzyża i Witraży w Kaplicy Męczenników Polskich w Kościele św. Jakuba Wojciech Kołyszko, Ida Łotocka autorka wywiadu w katalogu wystawy i Agnieszki w Nysie. Prace artysty znajdują się w muzeach oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Jego wystawa w Pałacu Opatów jest zapisem tajemniczego sakralno– filozoficznego malarstwa łączącego w sobie wartości wzniosłej duchowości z wielkim kunsztem profesji malarskiej. Tej wystawy nie można opuścić. Ekspozycja w Oddziale Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku (Pałac Opatów w Oliwie) czynna będzie do 18 .10. 2015. Gos fot. Brygida Susko-Tumielewicz 17