Magazyn Gdański 11 2015 - Page 4

MAGAZYN GDAŃ­SKI Gałczyński w Sopocie – „Wiersz+” Krzysztof Kuczkowski – poeta, przewodniczący jury serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za udział w trzeciej edycji Konkursu Wiersz+ pod hasłem Malujemy Gałczyńskiego. w 110. rocznicę urodzin Poety, którego przedmiotem była plastyczna interpretacja dowolnie wybranego wiersza autorstwa K. I. Gałczyńskiego. Po raz kolejny Konkurs cieszył się takim dużym zainteresowaniem. Tegoroczna edycja Konkursu została rozstrzygnięta. Spośród wielu nadesłanych prac Jury Konkursu poetycko-plastycznego Wiersz+ obradujące w składzie: Aleksandra Prusinowska – malarka, M@