Magazyn Gdański 11 2015 - Page 3

MAGAZYN GDAŃ­SKI DZIKIE MIASTO na Smart Metropolia w Gdańsku Na terenie AMBEREXPO, od 22 do 23 października 2015r. odbędzie się czwarta edycja Międzynarodowego Kongresu SMART METROPOLIA, w ramach którego zaplanowano dwudniowe panele – „Smart & wild”. Motywem przewodnim tych sesji tematycznych jest „Dzikie miasto” – czyli fauna i flora w wielkim mieście. Panele mają na celu przede wszystkim promocję nowoczesnego pojmowania potencjału przyrody ożywionej i nieożywionej, omówienie szans i zagrożeń, jakie niosą jej walory dla rozwoju miast oraz poszukiwanie i wypracowanie skutecznych rozwiązań w walce z tymi zagrożeniami. Uczestnicy paneli skupią się między innymi na ochronie siedlisk ptaków i nietoperzy, ochronie płazów i drobnych kręgowców, gospodarowaniu populacjami dzikich zwierząt na terenach leśnych w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji czy pomocy kotom miejskim. Omówione zostaną działania Straży Miejskich i ośrodków pomocy dla zwierząt. Druga część paneli będzie poświęcona głównie przyrodzie nieożywionej, czyli walorom przyrodniczym i obszarom chronionym miast, użytkom ekologicznym traktowanym jako forma ochrony przyrody, kształtowaniu krajobrazu przyrodniczego czy koncepcji zrównoważonego zagospodarowania stref buforowych lasów. Większość zagadnień zostanie omówiona na przykładzie konkretnych miast lub aglomeracji. Tegoroczna edycja Międzynarodowego Kongresu Smart Metropolia 2015 skupiać się będzie na dyskusji na temat „Czasu wolnego w Metropolii”. Kongres Smart Metropolia ma być odpowiedzią na wyzwania zmieniającej się przestrzeni publicznej XXI wieku i nawiązaniem do jednego z kluczowych projektów Unii Europejskiej – Smart Cities. Obecnie aż 72 proc. ludności Unii Europejskiej to mieszkańcy miast, a do 2050 r. odsetek ten ma wzrosnąć do 80 proc. (również w aglomeracji trójmiejskiej mieszka połowa ludności województwa). Aby podołać wyzwaniom urbanizacji, miasta muszą nie tylko stawać się coraz bardziej inteligentne, ale muszą też znaleźć sposób na zaspokojenie coraz wyższych oczekiwań zamieszkujących je społeczności. Jakie są zatem marzenia mieszkańców o lepszym mieście? Czego potrzebują? Jak chcą spędzać czas wolny? Wokół tych pytań toczyć się będą dyskusje na IV Kongresie Smart Metropolia 2015. Przemysł czasu wolnego stanowi bowiem kluczowy czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego miast i jest głównym powodem zwiększania skuteczności i efektywności w codziennym życiu zawodowym. Już po raz trzeci w ramach Smart Metropolii odbędą się Targi Recyklingu i Ekologii Re:Miasto. Samorządy są dźwignią rozwoju gospodarczego. Te z nich, które chcą stawiać na „inteligentny rozwój” powinny szukać innowacyjnych rozwiązań, pozwalających zmniejszyć wykorzystanie coraz to droższych i wyczerpalnych surowców naturalnych. Konsekwentna polityka środowiskowa prowadzona przez samorządy wzmocniona wdrażaniem nowoczesnych technologii opartych na odzysku i recyklingu odpadów, odnawialnych źródłach energii i ekologicznym zarządzaniu środowiskiem pozwoli podnosić świadomość ekologiczną społeczeństwa. Warto zatem wpisać się w kalendarz tego wyjątkowego wydarzenia jak Re:Miasto. W ramach targów odbędą się również: – Salon Technologii Zagospodarowania Odpadów – Salon Ekotechnologii – Edustrefa – Salon Usług Komunalnych Odbędzie się debata „Nowoczesne myślenie o odpadach” (sponsorem debaty jest Zakład Utylizacyjny w Gdańsku Sp. z o.o.) TECHNICON INNOWACJE to targi Techniki Przemysłowej i Innowacji, w których uczestniczą instytucje z otoczenia biznesu, inwestorzy, parki i inkubatory technologiczne, innowacyjne firmy oraz szkoły wyższe i wynalazcy. Na targach wyniki swoich prac przedstawiają doświadczone zespoły naukowo-badawcze, firmy innowacyjne i młodzi wynalazcy, prezentujący świeże pomysły, innowacyjne rozwiązania i prototypy produktów. 3