Magazyn Gdański 11 2015 - Page 29

MAGAZYN GDAŃ­SKI Franciszek Mamuszka krajoznawca, nauczyciel, przewodnik 110. rocznica urodzin i 20. rocznica śmierci Franciszka Mamuszki, przypadające na rok 2015, była okazją do uczczenia tego wielkiego człowieka. – 2 października 2015 r., w Sali im. Bądkowskiego UM w Gdańsku odbyła się uroczysta sesja krajoznawcza pt.: „Franciszek Mamuszka – krajoznawca, nauczyciel, przewodnik”, w której udział wzięli m.in.: pani Marta Chełkowska, Dyrektor Departamentu Turystyki UM, Prezes PROT, pan Jan Kulas, Poseł na Sejm RP, Adam Koperkiewicz – honorowy członek Koła PTTK oraz wielu zaproszonych gości, w tym córka i prawnuczka Franciszka Mamuszki, a także prezesi ZG PTTK oraz przewodnicy i osoby związane z branżą turystyczną z całej Polski. Stanisław Sikora – Prezes O/Gdańskiego PTTK, Barbara Ząbczyk-Chmielewska – Przewodnicząca Pomorskiej Federacji Przewodnickiej Organizatorem Sesji było Koło Przewodników Miejskich i  Terenowych przy Oddziałe PTTK w Gdańsku, które w 2001 przyjęło imię swojego patrona Franciszka Mamuszki, a na budynku przy ulicy Długiej 45 w Gdańsku (siedzibie gdańskiego oddz. PTTK), umieszczona jest tablica pamiątkowa poświęcona Patronowi z sentencją gdańskich przewodników „niech miłość do Gdańska idzie w pokolenia”. Sesja organizowana była we współpracy z Departamentem Turystyki i Promocji UM. Jest to efekt wieloletniej współpracy departamentu i dyr. Marty Chełkowskiej z Pomorską Federacją Przewodnicką PTTK i środowiskami przewodnickimi, działającymi w województwie pomorskim. Efektem współdziałania były liczne imprezy o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i europejskim. Szczególną rolę odgrywają, organizowane przez Urząd Marszałkowski szkolenia dla przewodników. W ramach cyklu „Wykładów Otwartych”, prezentowana jest najnowsza wiedza dot. województwa pomorskiego, prezentowana przez zapraszanych specjalistów. Wykłady odbywają się również w obiektach, które licznie odwiedzane są przez turystów. Na Sesji przedstawiono sylwetkę Franciszka Mamuszki na tle wybitnych krajoznawców polskich, a także krajoznawców, którzy po 1945 roku budowali tożsamość pomorską, jego dorobek jako badacza dziejów i kultury Pomorza oraz autora wielu przewodników turystycznych, książek historycznych i artykułów. Zaprezentowano także działalność w Komisji Opieki nad Zabytkami i działania na rzecz ratowania zabytków (m.in. Wartowni nr 1 na Westerplatte). Referaty wygłosili: Andrzej Gordon, wiceprezes ZG PTTK, Kazimierz Jaśkiewicz, wykładowca, przewodnik Koła w Gdańsku, Małgorzata Lisiewicz, dyr. Muzeum Miasta Sopotu, Barbara Ząbczyk-Chmielewska, przewodnicząca Pomorskiej Federacji Przewodnickiej, Edwin Kozłowski, honorowy członek PTTK. Sesję prowadzili: Stanisław Sikora, prezes O/Gdańskiego PTTK oraz Barbara Ząbczyk-Chmielewska przewodnicząca Federacji. Podczas Sesji w Sali im. Bądkowskiego uczestnikom zaprezentowano obraz – portret pana Franciszka oraz wystawę publikacji i wydawnictw Franciszka Mamuszki dobranych przez historyka Sławomira Ruta z Koła w Gdańsku. Franciszek Mamuszka, to wielka postać i wspaniały wzór wciąż aktualny dla przewodników czerpiących wiedzę z jego książek i licznych publikacji. Był współorganizatorem pierwszych kursów dla przewodników turystycznych i wieloletnim wykładowcą na kursach przewodników miejskich i terenowych. Wykształcił i natchnął pasją krajoznawczą wiele pokoleń gdańskich przewodników, a jego opracowania i przewodniki były podstawowym materiałem w zdobywaniu wiedzy przewodnickiej. Patronat nad Sesją objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Prezes zarządu Głównego PTTK. (bs) Prawnuczka Julia Faron, pani Bożena córka Mamuszki Marta Chełkowska – Dyrektor Departamentu Turystyki UM, Prezes PROT i Jan Kulas – poseł na Sejm RP Kazimierz Jaśkiewicz 29