Magazyn Gdański 11 2015 - Page 28

MAGAZYN GDAŃ­SKI Pomorskie Zloty Przewodników są stałą programową imprezą Pomorskiej Federacji Przewodnickiej PTTK. Zloty organizowane są z okazji Światowego Dnia Turystyki, a gospodarzami w kolejnych latach są poszczególne ośrodki przewodnickie. Celem Zlotów, obok integracji środowisk przewodnickich regionu i Polski, branży turystycznej, władz administracyjnych i samorządowych, realizacja bogatego programu krajoznawczego, jest przede wszystkim promocja regionu. Pokazanie różnorodności i bogactwa regionalnego, kulturowego oraz krajoznawczego naszego województwa (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle) jako przewodnickiej oferty turystycznej oraz sposobów wykorzystania wiedzy krajoznawczej i znajomości regionu w pracy przewodnika. 28