Magazyn Gdański 11 2015 - Page 26

MAGAZYN GDAŃ­SKI Zdrowie i uroda Turystyka medyczna Temat turystyki medycznej wydaję się w ostatnim czasie rosnąć na znaczeniu. Szczególnie w wojewódzkim pomorskim obserwujemy szereg ciekawych inicjatyw w tym zakresie. Może warto przybliżyć istotę tej formy turystyki i jej potencjał dla regionu pomorskiego. Nawet jeśli przyjąć, iż ludzie od wieków podróżowali w celu uzyskania świadczeń zdrowotnych, to w ostatnich latach skala tego zjawiska mocno się nasiliła. Cechą charakterystyczną turystyki medycznej jest fakt podróżowania do obcego państwa, aby poddać się tam leczeniu. Motywem podjęcia takiej podróży może być niższy koszt danego zabiegu, który nie jest refundowany w kraju pochodzenia turysty. Możemy też wyrazić chęć skorzystania z usług lepszej jakości albo ze świadczeń u nas w ogóle niedostępnych (z  powodów ograniczeń prawnych albo z uwagi na brak odpowiedniej technologii czy też personelu). Niejednokrotnie zbyt długi czas oczekiwania na jakiś zabieg powoduje, iż rozważamy uzyskanie go w alternatywny sposób i możemy próbować uzyskać go poza granicami kraju. Tak więc turystka medyczna obejmuje swym zakresem nie tylko podróże w celu ratowania zdrowia, ale także podniesienia jakości życia lub poprawy wyglądu. Warto jeszcze podkreślić, iż wyróżniamy dwie podstawowe formy turystyki medycznej. W pierwszym rodzaju udajemy się w podróż przede wszystkim, aby zaoszczędzić pieniądze. W drugiej formie naszym głównym motywem jest uzyskanie świadczeń lepszej jakości lub związany jest on z prestiżem. Oczywiście miejsca, do których podróżują turyści medyczni jest mocno uwarunkowany ich głównym motywem. I tak jeśli chodzi o aspekt kosztowy, to liderami na świecie okazują się być Indie, Tajlandia i Meksyk. Jeśli poszukujemy usług najwyższej jakości, to wybieramy Stany Zjednoczone czy Niemcy. Pewnie każdy z nas chciałby poznać odpowiedź na pytanie dotyczące wielkości tego segmentu. Należy tu być niezmiernie ostrożnym. Nawet jeśli czasem docierają do nas jakieś „szacunkowe” dane na ten temat, należy pamiętać, że ani świadczeniodawcy, ani świadczeniobiorcy nie są zainteresowani dzieleniem się tymi informacjami. Dzieje się tak 26 dlatego, iż są to dane poufne, a osoby korzystające np. z operacji plastycznych w ogóle nie chcą o tym mówić. Co więcej, często korzystamy z zabiegów medycznych przy okazji podróży w innych celach, co też utrudnia uchwycenie tych osób w statystykach. Na podstawie obserwacji i badań cząstkowych wiemy, iż turystyka medyczna jest istotnym segmentem, ale powinniśmy pamiętać, iż nikt rozsądny nie podejmie się dokładnego szacowania jego wielkości. Na wzrost zainteresowania turystyką medyczną ma wpływ szereg czynników. Wbrew dosyć powszechnej opinii, problemy z dostępnością do usług medycznych nie są polską specjalnością. Niewydolność systemów opieki zdrowotnej wynika m.in. z rozwoju technologii i starzenia się społeczeństw, przyczyniających się do niemalże nieograniczonych potrzeb w zakresie usług medycznych. Ważną rolę odegrał w rozwoju turystyki medycznej Internet, dzięki któremu mamy dostęp do informacji nie tylko o możliwościach wykonania danego zabiegu i o samej o placówce, ale też o opiniach innych osób korzystających ze świadczeń medycznych. Rozwój tanich form podróżowania spowodował, iż koszt dotarcia na miejsce leczenia jest niski w stosunku do możliwych oszczędności. Jako że zdrowie jest dla nas wartością nadrzędną, będziemy starali się wykorzystać wszelkie możliwości, aby je sobie zagwarantować. Abyśmy jednak byli skłonni do podejmowania leczenia poza granicami kraju muszą być spełnione pewne warunki. Aspekt kosztowy jest oczywiście kluczowy, jednakże z uwagi na fakt, iż chodzi tutaj o nasze zdrowie, musimy być przeświadczeni o wysokiej jakości świadczonych usług. Niebagatelną rolę odgrywa tu także bliskość kulturowa i geograficzna. Raczej z nieufnością podchodzimy w tym zakresie do państw egzotycznych. Niezwykle istotna jest znajomość języka ojczystego wśród osób zajmujących się obsługą turystów medycznych, a także dost