Magazyn Gdański 11 2015 - Page 2

www.klimawent.com.pl Nowość w oferc ie!! Oczyszczacz AIRCARE służy do oczyszczania powietrza w przestrzeni biurowej i domowej, jest również stosowany w przedszkolach, szkołach, szpitalach, restauracjach oraz w innych miejscach użyteczności publicznej. Wielofunkcyjny oczyszczacz powietrza AIRCARE posiada Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny. Ponadto Produkujemy: wentylatory urządzenia filtrowentylacyjne odsysacze spalin KLIMAWENT S.A. ul. Chwaszczyńska 194 81-571 Gdynia klimawent@klimawent.com.pl INFOLINIA: +48 883-358-935 Więcej informacji na: www.aircare.com.pl