Magazyn Gdański 11 2015 - Page 12

MAGAZYN GDAŃ­SKI POLSKI ZWIĄZEK ZARZĄDCÓW STATKÓW 24 września 2015 r. w siedzibie Det Norske Veritas w Gdyni odbyło się III Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Zarządców Statków – nowo utworzonego związku pracodawców zrzeszających podmioty zajmujące się zarządzaniem technicznym i załogowym statków należących do polskich i obcych właścicieli i armatorów oraz zarządzaniem ryzykiem na tych statkach. Oprócz przedstawicieli 14 członków i 2 członków wspierających (p. P. Dudek z Willis Polska S.A. i p. P. Kopczyński z Net Marine – Marine Power Service sp. z o.o.) w spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele władz i organizacji lokalnych (p. K. Goldmann z Urzędu Miasta Gdynia oraz p. J. Szponarski z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) przedstawiciel Polskiego Rejestru Statków – p. G. Pettke, przedstawiciele branży stoczniowej i remontowej (p. M. Seroka z Gdańskiej Stoczni Remontowa S.A. oraz p. M.Bulc z AHB Service sp. z o.o.), p. A. Szymroszczyk z SeaOwl PL sp. z o.o. oraz radcowie prawni p. M. Rzeszewicz oraz p. B. Biechowski. Gośćmi specjalnymi niniejszego Zgromadzenia byli p. M. Dickinson i p. S. Kiszkiel-Makiewicz z firmy Servowatch Systems Ltd z siedzibą