Magazyn Gdański 11 2015 - Page 11

MAGAZYN GDAŃ­SKI Prezes BCT na Baltexpo: potrzebujemy pełnomocnika ds. Korytarza Bałtyk-Adriatyk Proaktywne działanie, wzmocnienie roli rządu jako koordynatora oraz powołanie pełnomocnika do spraw rozwoju Korytarza Bałtyk-Adriatyk – to główne wnioski po debatach poświęconych rozwojowi infrastruktury transportowej w naszym kraju, które odbyły się w trakcie 18. Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO. Krzysztof Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego Targi, zorganizowane przez Zarząd Targów Warszawskich w gdańskich halach AmberExpo, zgromadziły między 7 a 9 września 296 firm z 14 krajów. Wśród imprez towarzyszących znalazły się debaty poświęcone rozwojowi infrastruktury transportowej i portów morskich oraz II Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk. „Korytarze transportowe to europejska przyszłość i to na ich tworzenie powinniśmy asygnować jak najwięcej zasobów. Zarówno na poziomie centralnym, samorządowym, jak i w samym porcie” – mówił w trakcie debaty Krzysztof Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego. – „Powinniśmy skupić się na lepszej współpracy z unijnymi instytucjami rozwijającymi korytarze. Wskazane jest powołanie pełnomocników ds. rozwoju obu korytarzy, którzy byliby z naszej strony pełnomocnymi partnerami np. dla prof. Kurta Bodeviga”. Rolą pełnomocnika byłoby nie tylko opiniowanie czy konsultowanie planów rozwoju korytarza w jego części przebiegającej przez Polskę. Przede wszystkim konieczna jest harmonijna synchronizacja pracy wszystkich stron (samorządy terytorialne, władze centralne i wojewódzkie, oczywiście biznes itd.) i pilnowanie , żeby wszystkie niezbędne projekty i prace były skoordynowane, wdrożone na czas i miały uzgodniony dostęp do środków finansowania, według wybranych priorytetów. Lekcja z poprzedniego unijnego okresu budżetowego wskazuje, że zabrakło strategicznej koordynacji dla inwestycji (np. chaotyczny rozwój kontenerowych terminali śródlądowych). „Nie można zmusić prywatnych firm do przeprowadzania konkretnych, skoordynowanych inwestycji, ale rząd ma narzędzia do wspomagania i sterowania zrównoważonym rozwoju transportu. Już dzisiaj powinniśmy wypracować wspólnie modele partnerstwa publiczno-prywatnego w portach i w logistyce, przecież za chwilę strumień funduszy unijnych skończy się” – podkreślał prezes Szymborski.– „Poza inwestycjami w infrastrukturę twardą, powinniśmy też zająć się miękką – a więc systemami teleinformatycznymi, dzięki którym możliwe będzie zarządzanie i sprawna komunikacja pomiędzy wszystkimi użytkownikami korytarza. W krajach starej Unii jest to norma, my mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia na poziomie podstawowym. Wydaje się korzystne i niezbędne wciągnięcie do współpracy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, potrzebne będą lokalne systemy, które będą mogły współtworzyć platformy całego korytarza” Jak zgodzili się uczestnicy debaty, Korytarz Bałtyk-Adriatyk, to nie tylko inicjatywa europejska, ale też olbrzymia szansa dla polskich firm. „Mądra i efektywna współpraca na rzecz rozwoju Korytarza Bałtyk-Adriatyk stworzy odpowiednie warunki dla dynamicznego polskiego handlu zagranicznego, dodatkowo dając szansę naszym firmom, w tym portom, na udział w wymianie handlowej Skandynawii z południem Europy. Nie zapominajmy, że zapewni jednocześnie sprawny transport wewnątrz kraju.” – argumentował prezes Szymborski. BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy Bałtycki Terminal Kontenerowy (BCT) z siedzibą w Porcie Gdynia, uruchomił przeładunki kontenerów w 1979 roku. Jest jednym z największych terminali w rejonie Bałtyku i drugim, co do wielkości terminalem kontenerowym w Polsce. Sprywatyzowany został w 2003 roku. Rekord w przeładunkach odnotowano w 2007 roku, kiedy obroty BCT wyniosły 493 860 TEU. Roczne możliwości przeładunkowe sięgają 750 000 TEU, a potencjalna wydajność wynosi 1,2 mln TEU. Firma zatrudnia obecnie 282 pracowników i kontroluje 30% polskiego rynku przeładunków kontenerowych. Spółka jest w dobrej kondycji finansowej, jest też znaczącym i cenionym pracodawcą w Gdyni i Trójmieście. BCT ustanawia korporacyjny, portowy „benchmark” w zarządzaniu terminalem oraz w standardzie świadczonych usług. BCT obsługuje zdecydowaną większość ładunków skonteneryzowanych w relacjach morskich w Polsce. 11