GM Business & Lifestyle br. 99

Li­der­ski stilovi: Autoritetom protiv vetra Efikasno poslovanje: Mi­sli ve­li­ko, poč­ni ma­lim, ra­di br­zo Kolumna: Kad brend pr­ži ri­bu Broj 99 ISSN:1821-4177 www.gmbusiness.biz