П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Основна школа „Смех и суза“ Станка Милосављевића 9 18220 Алексинац ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Превоз ученика, пратиоца и радника школе – ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Јавна набавка бр. 1/2016 Датум и време: 25.02.2016. године до 12,00 часова 25.02.2016. године у 12,15 часова Крајњи рок за достављање понуда: Јавно отварање: Фебруар 2016.године -1-