JR. by Campaign June 2016 - Page 38

COVER INSPIRATION “Kapakta yer alan fotoğraf Laleli’nin herkesçe bilinen legal ve illegal unsurlarını barındırıyor. Amaç, bir kişi veya toplumu teşhir etmek değil, gerçekte olanı belgelemek, bir nevi gözümüzün önünde olanlara dair farkındalık yaratabilmek.” 20 campaignjr.com