GM Business & Lifestyle #109 109 - Page 8

Strateško liderstvo Uticaj na verovatnoću uspeha Konkurentska utakmica na regionalnom i globalnom tržištu dovela je do velikih promena na makro i mikro nivoima biznisa i ekonomije. Činjenica je da se u proseku profitne marže s vre- menom smanjuju, sve više dolazi do konsolidacije industrija kroz akvizicije, a mnoge kompani- je u takvom okruženju, koje je povrh svega okarakterisano i rapidnim tehnološkim promenama, nisu mogle pronaći rešenje. Uz sve to, kulturološke, sociološke i tehnološke promene uzrokovale su zaokret u navikama i ponašanju potrošača na globalnom nivou, te dovele do značajno višeg nivoa informisanosti i redefinisanja procesa donošenja odluka.