GM Business & lifestyle #117 GM 117 PDF - Page 24

Istraživanje “Prvi koraci na tržištu rada” Čak polovina (47%) mladih iz zemalja centralne Evrope više želi da budu stručnjaci u svojoj oblasti nego da se nađu na rukovodećim pozicijama, što ne znači da nisu ambiciozni, jer skoro trećina ispitanika (31%) veruje da njihovi vršnjaci prepoznaju njihove liderske kvalitete – samo je jedan od uvida Deloitteovog istraživanja „Prvi koraci na tržištu rada“ u kome je ispitano više od 5.700 studenata i diplomaca sa vodećih univerziteta iz 14 zemalja regiona, uključujući i Srbiju. U odnosu na istraživanje iz 2015. godine primetno je da mladi više vrednuju posao nego ranije. “To što mladi ljudi pridaju veću važnost poslu ne znači da su spremni da žrtvuju svoj privatni život. Oni žele da budu deo nečeg značajnog, da rade u kompanijama u kojima se njihov rad ceni, mišljenje uvažava; u kojima imaju mogućnost da razvijaju svoje profesionalne veštine i u kojima rukovodstvo odluke donosi demokratski. Poslodavci koji uspeju da ostvare taj balans mogu da pri- dobiju lojalnost i posvećenost naj- boljih mladih talenata“, kaže Žarko Mijović, partner za razvoj talenata u Deloitteu.