Internet ogledalo #183 IO 183 PDF - Page 24

Bezbednost i zaštita Check Point Pripremila Vesna Kovačević vesna@internetogledalo.com Osiguravanje zdravstvenih IoT uređaja “Kada haker preuzme kontrolu nad svim umreženim medicinskim uređajima u bolnici u Dalasu i preti da će ubiti po jednog pacijenta svakih sat vremena ako se ne udovolji njegovim zahtevima, sajber tim mora da pronađe izvor i shvati kako da pristupi hermetički zatvorenom bezbednosnom sistemu.” Ovo je kratak siže epizode kriminalističke drame CSI: Cyber koja je emitovana krajem 2015. godine, podsećanjem na koju Jariv Fišman (Yariv Fishman), IoT Product Manager u Check Pointu, počinje svoj osvrt na potrebu da se IoT uređaji u zdravstvenim ustanovama na vreme osiguraju. O va epozoda je bila dale- kovido predviđanje dva trenda napada koja su se pojavila tokom poslednjih 18 me- seci. Prvi je targetiranje bolnica od strane sajber kriminalaca: 2016. go- dine najmanje 14 bolnica je bilo na- padnuto ransomverom. Bolnica u Los Anđelosu je navodno platila 17.000 dolara da bi vratila medicinsku do- kumentaciju koja pokazuje istoriju Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 183 lečenja, rezultate rendgentskih sni- maka, CT skeniranja i drugih medicin- skih ispitivanja. Nešto ranije te godine,