Internet ogledalo #188 IO 188 PDF - Page 20

Dešavanja Srbija GDPR i u Srbiji Podstaknuti promenama u zakonskoj regulativi Evropske unije u pogledu zaštite podataka na internetu, koje će adaptirano biti primenljivane i kod nas, kompanija Sky Express, zajedno sa partnerskom kompanijom Omnia Systems, predstavila je 25. maja, tokom konferencije i panel diskusije u beogradskom hotelu “Hilton”, nekoliko bezbednosnih rešenja i usluga koje mogu značajno da olakšaju i obezbede sprovođenje obaveznih mera za zaštitu podataka. G DPR (General Data Pro- tection Regulation – GDPR) je opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti, doneta još 2016. godine, ali je usled neo- phodnog adaptacionog perioda, stupila na snagu tek sada. Ova ure- dba zahteva popis, kategorizaciju i kodiranje svih ličnih podataka ko- risnika, kao i bilo koju kombinaciju ličnih činjenica, koje zajedno posma- trano tačno određuje jednog po- jedinca. To su, između ostalog, ime i prezime, podaci o lokaciji, fizički, fiziološki, genetski, mentalni, eko- nomski, socijalni, kulturni i drugi fak- tori. “O GDPR-u domaća javnost mogla je da čuje zahvaljujući aferama koje su potresale brojne svetske kom- panije. Mi smo se danas ovde okupili kako bismo pričali o prevenciji takvih kriza, a i kako bismo ponudili najbo- lja i najbezbednija rešenja za zaštitu kompanijskih podataka“, naglasio je Miloš Jovanović, direktor kompanije Omnia Systems. Tokom przentacije prisutnima je predstavljen paket komplementarnih proizvoda poput Carbon Black, Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 188 Onapsis, DFLabs Incman, Logpoint i Eperi Encryption for Cloud i data- bases kao i MSSP rešenja koje zastu- pa Omnia Systems. Osim proizvoda, prezentovane su i usluge analiza sla- bosti ICT sistema korisnika, pen-te- stiranje, planiranje i implementacija mera bezbednosti, kao i treninzi za zaposlene radi podizanja nivoa bez- bedonosne kuture. “Zahvaljujući pažljivo i strateški odabranim rešenjima koje zastu- pa Sky Express, a uz pomoć Fonda Evolution Equity Partners sa kojim go- dinama sarađujemo, sigurni smo da