Информатор на општина Новаци

      Лазар Котевски ја прослави третата победа како градоначалник на општина Новаци—стр.3 Лазар Котевски во следните 4 години со 150 нови проекти за општина Новаци—стр.4 17 години општина Новаци– стр.6 Свечено пуштен во употреба првиот пензионерски клуб во Новаци—стр.8 Започна да се гради патниот правец Рибарци-Гнеотино—стр.9 Заврши изградбата на новото монтажно училиште во Далбеговци —стр.10 1