GM Business & Lifestyle #119 IO 119 PDF - Page 44

Lifestyle život bude jednostavniji Da MLS Innovation pametni uređaji od sada i u Srbiji Priprema: Redakcija redakcija@gmbusiness.biz P oznati grčki brend MLS Inno- vation Inc u saradnji sa kom- panijom Refot B, koja je eksklu- zivni uvoznik i distributer, započeo je poslovanje na srpskom tržištu svojim inovativnim MLS uređajima. MLS Innovation Inc (Making Life Simpe) pored svoje duge tradi-