GM Business & Lifestyle #119 IO 119 PDF - Page 34

Studija Bankarski scenario i digitalno okruženje u 2018. Na nedavno završenoj Godišnjoj konferenciji Evropske banke za obnovu i razvoj u Amanu pred- stavljena je studija UniCredita pod nazivom “Privrede Centralne i istočne Evrope, bankarski sce- nario i digitalno okruženje u 2018. godini“. Studiija je, pored ostalog, pokazala da digitalne ino- vacije u bankarstvu oblikuju rast u Centralnoj i istočnoj Evropi, kao i da vrlo povoljno makro- ekonomsko okruženje pogoduje zemljama CIE.