GM Business & Lifestyle #119 IO 119 PDF

Agilnost: Novi odgovor na dinamičnu promenu Korporativna kultura: Zadovoljstvo zaposlenih kao prioritet Intervju: Janoš Žemberi, vlasnik kompanije Sat-Trakt U zdravom delu, zdrav duh Broj 119 ISSN:1821-4177 www.gmbusiness.biz