KITA 6+7/2015 - Page 28

LAATURAKENTAMISEN YTIMESSÄ VTT:N YDINTURVALLISUUSTALO ASETTAA TALOTEKNIIKALLE KOVAT VAATIMUKSET TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: ARKKITEHTITOIMISTO SARC OY Consti Talotekniikka Oy on mukana tekemässä VTT:n uutta Ydinturvallisuustaloa, jossa yhdistyvät sekä kokeellinen työ että laskennallinen mallinnus. Vuonna 2016 valmistuvaan taloon keskitetään valtaosa VTT:n ydinturvallisuustutkimuksesta. YDINTURVALLISUUSTALO TOTEUTETAAN Espoon Ota- osaajana sekä rooli alan kansainvälisenä huipputoimijana – niemeen kärkihankeallianssiurakkana, jossa rakennuttaja on eikä siis ihme, että talon tutkimusosan toteutusta pidetään erit- Senaatti-kiinteistöt ja VTT tilojen käyttäjä ja vuokralainen. täin vaativana. Ydinturvallisuustalon suunnittelussa ja rakenta- A-Insinöörit Oy vastaa rakennuttajan projektinjohdosta ja SRV misessa on otettu erityisesti huomioon henkilö- ja ympäristötur- Rakennus Oy toimii rakentamisen toteutuksen palveluntuotta- vallisuus. jana. Huippukiinteistön avulla varmistetaan VTT:n pitkän tähtäimen mahdollisuudet erityisesti alan kokeellisen tutkimuksen 26 kita  6 –7/ 2015 Rakennus on kooltaan 7 800 bruttoneliömetriä. Toimistotiloja on 3 354 htm2 ja laboratoriotiloja 2 690 htm2. Ensimmäiseen kerrokseen sijoitetaan koko VTT:n kampusaluetta pal-