GM Business #114 GM 114 PDF - Page 22

Transparentnost Razvoj bezgotovinskog društva u Srbiji Elektronsko plaćanje omogućava da transakcija bude evidentirana i vidljiva poreskim organima čak i kada fiskalni račun nije izdat. Međutim, u Srbiji samo 23 % građana prednost daje kartica- ma, što jasno sugeriše da postoji veliki prostor za podsticanje bezgotovinskog plaćanja kao dobrog načina za unapređenje ekonomskog razvoja, jačanje poreske kulture i suzbijanje sive ekonomije, pokazalo je nedavno istraživanje NALED-a. Z bog toga su NALED i Mi- nistarstvo finansija, uz po- kroviteljstvo kompanije Ma- stercard, u partnerstvu sa Societe Generale bankom i u saradnji sa Fakultetom organizacionih nauka i studentskom menadžment konsalting organizacijom Case Study Club, odlu- čili da u okviru sprovođenja edu- kativne kampanje u Godini borbe protiv sive ekonomije pokrenu ta- kmičenje Cashless Case Challenge 2017. Konkurs je otvoren za najbolje studentske ideje koje mogu da dopri- nesu razvoju bezgotovinskog dru- štva, kao i odgovornijem i anga- žovanijem učešću najmlađeg dela populacije u borbi protiv sive eko- nomije. „Udeo bezgotovinskih plaćanja u najrazvijenijim zemljama poput