MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 96

Notulen van de oprichtingsvergadering van de Nederlandsche Vereeniging voor Electrologie en Radiologie op 14 april 1901. (Nationaal archief. Den Haag, Nederlandse vereniging voor electrologie en röntgenologie, nummer toegang n.19.042.34 inventarisnr. 1) 94 Tot begin jaren dertig bleef het onduidelijk wie zich een klinische praktijk als bijvoorbeeld internist of wanneer en op welke gronden specialist mochten dermatoloog, ook aan röntgendiagnostiek en/of noemen en dit probleem betrof niet alleen de radiotherapie deden. Deze medici hadden, volgens röntgenologie. De Nederlandse Maatschappij de rapporteurs, onvoldoende kennis en niet genoeg tot bevordering der Geneeskunst (NMG) besloot tijd om aan het ‘vak’ te besteden, waardoor de daarom in 1931 de bevoegdheid van specialisten te röntgenologie bij hen meestal op een primitief formaliseren. Wie zich specialist wilde noemen moest niveau bleef. Omdat de röntgenstralenwet uit 1931 minstens drie jaar een opleiding volgen en zich laten nooit in werking was getreden en regelgeving over registreren. Om onrust te voorkomen werd iedereen de benodigde bekwaam- en bevoegdheden pas die al als zodanig werkzaam was ook geregistreerd. veel later werd ingevoerd, waren er geen wettelijke En dus werden allerlei chirurgen, internisten en belemmeringen om röntgenstralen toe te passen, dermatologen ook ingeschreven als röntgenoloog. een bezigheid die een aanzienlijke bijverdienste Dit bevorderde niet de ontwikkeling van de opleverde. De dubbel-specialisten verdedigden röntgenologie als zelfstandig specialisme. dit gebruik dan ook met hand en tand. Volledige Daarom verzocht het bestuur van de Vereniging in röntgenologen kregen daardoor bijna geen voet aan 1941 de leden G.J. van der Plaats (Maastricht) en de grond. Om dit tegen te gaan adviseerden Van der J.H. Nauta (Rotterdam) dit probleem te inventariseren Plaats en Nauta om de opleiding tot röntgenoloog en oplossingen aan te dragen. Er bleken toen beter te formaliseren en te koppelen aan erkende 52 röntgenologen ingeschreven te staan. Dit waren röntgeninstituten. artsen die de volledige röntgenologie (diagnostiek en Pas in 1946, na de oorlog, werd de draad hierover therapie) beoefenden. Daarnaast waren er honderden weer opgepakt en toen speelde ook al snel de vraag ‘dubbel-specialisten’, dat wil zeggen artsen die, naast of radiotherapie en röntgendiagnostiek niet twee