MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 95

Pas rond 1915, na de start van het Antoni van verenigingsvergaderingen en in het Nederlands Leeuwenhoekhuis (AvL) in Amsterdam als centrum Tijdschrift voor Geneeskunde. Deze therapie leek voor kankerbehandeling, kwam de radiotherapie als zich enigszins te gaan onderscheiden van andere speciale deskundigheid geleidelijk voor het voetlicht. toepassingen van röntgenstraling. Er was echter Dr. G.F. Gaarenstroom, een assistent-geneesheer nog een lange weg te gaan. Immers toen Groningen uit de heelkundige kliniek van het Binnengasthuis een jaar later een radium- en röntgeninstituut ter in Amsterdam, had zich als een der eersten behandeling van kankerpatiënten wilde inrichten, het toegelegd op het bestralen van kankerpatiënten latere ‘Radiologische Instituut’, werd als hoofd gezocht en hij berichtte hier regelmatig over tijdens naar een ‘arts-technicus’. Nog vele jaren daarna werd de radioloog gezien als iemand die verstand had van apparaten, maar niet van patiënten. Opmerkelijk genoeg speelden fysici in de röntgenologie toen geen rol van betekenis. Ondanks het pionierswerk van de radioloog Daniel den Hoed (1899-1950), ontwikkelde de röntgentherapie zich maar langzaam en indrukwekkende resultaten bleven uit. De meeste röntgenologen hielden zich voornamelijk bezig met diagnostiek en deden de therapie er maar een De naamgeving van de nieuwe vereniging “Nederlandsche Vereeniging voor Electrotherapie en Radiologie” werd met behulp van een stemming beslist. (Nationaal archief. Den Haag, Nederlandse vereniging voor electrologie en röntgenologie, nummer toegang n.19.042.34 inventarisnr. 1) beetje bij, ook in de academische ziekenhuizen. Daar kwam nog bij dat allerlei chirurgen, internisten en dermatologen, zonder enige training of opleiding, bestraalden en dit werk beschouwden als een Dr. Daniel den Hoed. (NKI/AvL) onderdeel van hun praktijk. 93