MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 94

Jos van Engelshoven 8 1901 Van Electrotherapie naar Radiotherapie Het waren wel allemaal artsen die, op een enkele uitzondering na, klinisch Nederlandsche Vereeniging voor werkzaam waren in vakgebieden als chirurgie, neurologie, dermatologie of Electrotherapie en Radiologie. kindergeneeskunde en electrotherapie en röntgenologie al in hun dagelijkse 1906 praktijk toepasten. Echte specialismen zoals vandaag de dag, met daarbij behorende opleidingen en erkenningen, waren er nog niet. Een arts verdiepte Nederlandsche Vereeniging voor zich in een onderdeel van de geneeskunde als hij dat boeiend of nuttig vond Electrologie en Röntgenologie. en hij mocht zich ook al direct als zodanig afficheren. Zo ook in Limburg. Dokter 1959 Overbosch in Maastricht noemde zich al snel na het behalen van zijn artsexamen ‘arts voor interne ziekten’ en ‘röntgenoloog’ en dokter Levy bleek in Apeldoorn ‘arts Nederlandse Vereniging voor voor ziekten van de huid en urinewegen’ te zijn en twee jaar later in Maastricht Radiologie. ‘dermatoloog en röntgenoloog’ . Dat opleidingen niet geregeld en titels niet 1978 beschermd waren, zou zo blijven tot in de jaren dertig van de vorige eeuw. Woorden als röntgenologie en radiologie, röntgenoloog en radioloog maar ook Nederlandse Vereniging voor röntgentherapie en radiotherapie werden min of meer door elkaar gebruikt. Tot in Radiotherapie. de tweede helft van de vorige eeuw bleef dat zo. 1996 Electrotherapie werd in die tijd door veel artsen toegepast, maar was altijd met een zweem van vaagheid omgeven. Professor Wertheim Salomonson, de eerste Nederlandse Vereniging voor Nederlandse hoogleraar in de röntgenologie en zelf een actief beoefenaar van Radiotherapie en Oncologie de electrotherapie, schreef al in 1893 dat zonder enige twijfel een deel van de (NVRO). gunstige resultaten op suggestie berustte, maar dat elektriciteit toch zeker ook een geneesmiddel was. Daar werd dan ook veel gebruik van gemaakt, want indicaties waren er legio en men had weinig anders te bieden. In de Vereniging werd er daarom vaak over gesproken. Enkele jaren later stond ook de röntgentherapie als nieuwe behandelmethode af en toe op de agenda. Die besprekingen waren vooral casuïstisch van aard en gaven altijd aanleiding tot veel discussie. De openheid waarmee over complicaties en bijwerkingen gesproken werd, is, zeker anno 2014, opvallend. Dit gebeurde uiteraard in het besef dat er vaak geen andere therapeutische mogelijkheden Pagina 90: Notulen van de oprichtingsvergadering van de Nederlandsche Vereeniging voor Electrologie en Radiologie op 14 april 1901. (Nationaal archief. Den Haag, 92 Nederlandse vereniging vo "VV7G&vRV,;fFvVvRVW"FVvrC"3@fVF&6"v&V&W7G&VvW&B&W66WvB2G7FR&VF֖FFVW'f&vVWBW@&W7G&VfVB&'7BV&&VFW&W"vW&FVVFvWv76VBVW vW&BfVVfVƶ"vVVW&Bࠠ