MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 93

Van Electrotherapie naar Radiotherapie Op 14 april 1901 werd in het Zuid-Hollandse Koffiehuis te Rotterdam de Nederlandse Vereniging voor Electrotherapie en Radiologie (de Vereniging) opgericht. Het doel was ervaringen te delen en kennis uit te wisselen. Dat gebeurde dan ook al direct tijdens die eerste bijeenkomst in 1901, waarin dokter Mol opmerkte dat sedert hij met krachtigere apparatuur werkte zijn nagels ‘ontaard’ waren en dat hij, om dit tegen te gaan, arsenicum had ingenomen. De vereniging was toen nog een echte Randstadaangelegenheid. Limburgers waren er niet bij en zouden ook lang afwezig blijven.