MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 90

Diathermie en Ultra Korte Golf Naast zijn klinische werk deed Levy wetenschappelijk onderzoek, waarvan hij de resultaten presenteerde op internationale congressen (Stockholm, Hamburg, Wenen), en in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en het Duitse Dermatologische Lang voor Röntgens ontdekking van de Wochenzeitschrift. Zo deed hij onder andere dierexperimenteel onderzoek naar de X-stralen werd er in de geneeskunde mogelijkheden van de zogeheten grensstralen volgens Bucky. Dit zijn elektromagnetische al gebruik gemaakt van elektriciteit stralen met een frequentie tussen het ultraviolet licht en het diagnostische voor therapeutische doeleinden. röntgenspectrum. Hij paste deze methode toe op patiënten met eczemen, huidkanker, Dat begon met de toepasing van lupus vulgaris en pruritus, maar ook op maagzweren en menstruatiestoornissen. Met Levy galvanische en faradische stromen had Calvariënberg een specialist in huis gehaald die wetenschappelijk zeer actief was. Hij bij de behandeling van allerlei, beperkte zich bovendien niet tot de radiotherapie in strikte zin, maar schreef in 1929 een vaak onduidelijke, aandoeningen. monografie Over diathermie en hare toepassingen. Rond 1900 werd het toepassen Op 6 december 1932 promoveerde hij in Leiden op het proefschrift Over van de door de Franse technicus geboorteregeling, mede in verband met de theorie van Ogino-Knaus. Mogelijk is dat hem d’Arsonval ontwikkelde hoogfrequente in Maastricht noodlottig geworden. In zijn proefschrift noemde hij immers de door de wisselstromen populair. De gedachte rooms-katholieke kerk geaccepteerde methode van geboorteregeling op basis van hierachter was dat wisselstromen in periodieke onthouding (theorie van Ogino-Knaus) onvoldoende deugdelijk en niet het lichaam lokaal warmte opwekten. principieel verschillend van de actieve anticonceptie die door de ideologie van het Diathermie was hier een verdere uitwerking van en kon volgens Levy worden toegepast ter bestrijding van Publicatielijst van dr. D.M. Levy allerlei pijnen en ter genezing van ontstekingen. Het indicatiegebied Techniek der Radiumbehandeling van baarmoederkanker. NTvG 1938;82:3749-50. was dus heel breed, variërend van Over geboortebeperking mede in verband met de theorie Ogino-Knaus. Proefschrift te Leiden 1932. Gebr. Van Aelst; 1932 reumatische gewrichtsaandoeningen De zogenaamde ‘contrastmiddel-barrière’ bij intraveneuse Pyelography. NTvG 1932;76:3572-75. tot ontstekingsprocessen diep in de Bruxelles Médical.T.14, no. 48, 1548,1934. buik. De ultra-kortegolfbehandeling Diathermie en hare toepassingen. NTvG 1930;74:1895-96. (UKG) is weer een verdere uitwerking Over grensstralen volgens Bucky, haar biologie, physica en therapeutische toepassing. NTvG 1930;74:381-92. van de diathermie. Hoewel al deze Over diathermie en hare toepassingen. Amsterdam: D.B. Centen’s Uitgevers-Maatschappij; 1929. behandelingen veel werden toegepast, Eenige opmerkingen over beveiliging tegen hoogspanningsgevaar in het Röntgenlaboratorium. NTvG 1929;73:3206-11. in de fysiotherapie soms nog steeds, is De twintigste vergadering ‘der deutschen Röntgengesellschaft’ te Weenen. NTvG 1929;73:2344-400. de effectiviteit voor deze toepassingen Een zeldzaam voorkomend trauma. NTvG 1929;73:440-1 nooit overtuigend aangetoond. Een modificatie van den Graphoscoop volgens Feissly. NTvG 1928;72:5073-5. Hoogfrequente elektromagnetische Mededeelingen betreffende epilatie door thalliumacetaat. NTvG 1927;71:2611-2. straling wordt momenteel nog Een nieuw soort naald voor intraveneuse inspuitingen. NTvG 1926;70:1207-8. veelvuldig gebruikt in de c