MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 89

Dr. D. M. Levy Bestralingen (aantal patiënten) in het ziekenhuis Calvariënberg tussen 1927 en 1932. Jaarverslagen ziekenhuis Calvariënberg. Jaar Röntgentherapie (totaal) 1927 1928 1929 1930 1931 1932 30 280 305 261 291 312 oktober 1895 in Zutphen geboren 194 221 183 211 209 als zoon van Simon Levy en 86 84 78 81 103 Annegien Keijzer. Hij studeerde 114 144 134 132 255 geneeskunde in Amsterdam 53 96 51 53 71 210 215 215 233 442 65 30 48 29 37 46 42 57 163 het Militair Hospitaal te Utrecht, 717 955 733 815 1272 verbleef kort in Tilburg en ging Oppervlakte- en Weichstrahltherapie Dieptetherapie Diathermie 27 Diathermische operaties Solarium Haute fréquence, galvanisatie en faradisatie 23 Radiumtherapie Therapie totaal aantal patiënten 57 David Meijer Levy werd op 25 waar hij op 6 februari 1922 het artsexamen aflegde. Daarna werkte hij als officier van gezondheid in vervolgens naar Hamburg om zich daar bij de professoren Bruck Indicaties dieptetherapie bij de 86 patiënten (428 zittingen) zoals vermeld in het jaarverslag 1928 van het ziekenhuis Calvariënberg. Diagnose Aantal patiënten Dr. David Meijer Levy. (Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties, Nieuw I 7&:ƖWF66vVV&@2"32T$Ӣ&2bb#VVFR&VvVFPFW&FvRF&fW7FvFP6VF&2'G2f"VFVVBVࠣVFRf&6VFr7G'VvVF&FrW&WvVvV2FW&FrV,;fFvVrW@ GV&W&7V6RvWw&6FVf7FV2C0VVV26f&:&W&rFR&VVBfW&V6FRࠣ06&6W"#r"7G&6B&fVW&FRbFV6V&W"3 @6&6vF&FrvWvV&Bb7FWVvVVg6V`VFVWB&Vg66&gBfW"vV&'FV&WW&rVFPPWVV֖PfW&&BWBFRFV&RvԶW2v2vVGW&VFP`W'6VGV @7G&6G6RFB7FVbFRG6RvVVV66VࠣpזfVW6&V&&VFW#vVF&Fr fW'FVvVv&FvFRƖ'W&rFR6VG&R6֗76RfࠣvWBF6V6RbFRR&'7FW"WBVFW&G27&:Ɨ66W&vVG66䔲3P`fW'G&G6VƖrvVW"VB7G&6BVfW7FvFR6FFWG&V6B2FW&FrV,;fFvVr2&Ɩfv&FW&rvW&BFBW&VƖBfFRG6RvVVVFP7G&6B&VVBFBW&VƖFG66fW&"FVCfvVg6fW'GVvrfW&FW&FRV&2ֶFƖVvW&BFBv2v'66ƖVVVFVPv7vr'&W7FFRVFW'FFRFPFVV6FW"FWfW&vVVg2#VƒC2vW&BF FRGVG6R&WWGFW"vV'&W7FVW&BV3FV6V&W"C@bGfW'FVFRfWB#F"WBVVV06f&:&W&rvW66gFR,;fFvV&B67FF0f"FWFWFW&RWBG&6f&F'77FVVBVVvVƖ&6G66VƖrWB7w7fW&GV&&VƖrWBf&FVVW'fv2FB7vVFRFVvW66BvV6BvW&FVf"FWFWFW&RfW&&VvVFVv&FVWBVVG&6f&F"v&vVVWG&VRV6Vf"6FRfFR6V7VF&R7VVfFVFRv&FVvW7FVBFR֖FW w&FR7G&v2f"FRFW&RWB&WW&B&V7F&&P,;fFvV'VVvVV6W&WW2FVVFWWG66W2,;fFvVW6WV&V66VBfW&VVBW66vGv2vWG&WvBvWvVW7BW@V&WGFRvW'62( 266VFFV3r( 2fvRGvVRFW&VBWg&WrVFW&VfW&VVfFVFR&rWBࠣp