MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 82

De negatieve effecten die optraden bij de Gebruikers van röntgenstraling (en radium) die als toepassing van röntgenstraling werden al vroeg gevolg van hun werkzaamheden zijn overleden, gerapporteerd. De eerste Nederlandse hoogleraar worden als ‘martelaar’ geëerd in een bekend in de Electrologie en Röntgenologie, professor J.K.A. Ehrenbuch. Hierin wordt, wellicht ten onrechte, Wertheim Salomonson, maakte er in een artikel in voorbijgegaan aan elke eigen verantwoordelijkheid. het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde in De eerste editie van dit Ehrenbuch uit 1937 telt 169 1896 al melding van. Op de eerste vergadering van slachtoffers, de edities van 1959 en 1992 tellen er de Nederlandsche Vereeniging voor Electrotherapie respectievelijk 360 en 404. Nederlanders ontbreken en Radiologie van 14 april 1901 werd gesproken in dit boek, terwijl ook ons land verschillende over ontaarding van de nagels door röntgenstralen ‘röntgenmartelaren’ kent, onder wie de Heerlense arts bij artsen die daar veel mee werkten. Men was zich Frans de Wever. De Wever leed enkele jaren voor zijn dus wel bewust van de negatieve effecten, maar de dood aan pernicieuze anemie, zoals men dat toen werkelijke ernst ervan drong maar langzaam door. Het noemde. Dit is een vorm van bloedarmoede, die door bleef ook niet bij roodheid van de huid, haaruitval of overmatige blootstelling aan straling veroorzaakt kan ontaarding van de nagels. Er kwamen steeds meer zijn. Het is in die tijd althans zo geduid. De Kerkraadse publicaties over pijnlijke en moeilijk genezende dermatoloog dr. Van Heusden is mogelijk een ander diepe huidverbrandingen na het herhaald maken slachtoffer. Hij heeft tot begin jaren zeventig van de van röntgenfoto’s of na het bestralen van allerlei vorige eeuw veel röntgenbestralingen uitgevoerd en huidaandoeningen. Die negatieve effecten namen is waarschijnlijk, na eerst enkele vingeramputaties te bovendien in aantal en ernst toe, naarmate het aantal hebben ondergaan, overleden aan een uitgezaaid therapeutische bestralingen in de periode rond en carcinoom ten gevolge van overmatige blootstelling na de Eerste Wereldoorlog steeg. Ook zogeheten aan straling. Waarom Nederlandse slachtoffers in het dieptebestralingen konden in die tijd veel schade Ehrenbuch niet vermeld zijn, is niet duidelijk. aanrichten. Men kon immers de stralenintensiteit nog niet goed meten en de straling dus ook niet doseren. Weinig bekend is dat zich, naast ongelukken Vooral na langdurige of herhaalde bestralingen was door straling, ook elektrische ongelukken hebben dat een probleem. Behalve het letsel dat zich na voorgedaan. De draden en contacten die onder enkele dagen tot weken manifesteerde, werd er ook, elektrische hoogspanning stonden, waren in de zoals boven al aangeduid, schade veroorzaakt die pas begintijd van de röntgenologie niet of nauwelijks na lange tijd, soms na vele jaren, tot uiting kwam. Veel geïsoleerd. Gebruikers van de toenmalige patiënten moeten toen door, naar de maatstaven van apparatuur en hun patiënten kregen dan ook nu, lichtvaardig en onoordeelkundig stralingsgebruik regelmatig elektrische schokken. Dit kwam mede hebben geleden. In tegenstelling tot het lijden van de doordat men bij de gebruikte hoogspanningen van bedieners van de apparatuur, heeft het leed van de tientallen kilovolts niet noodzakelijk contact met patiënten in de latere literatuur maar weinig aandacht spanningvoerende delen hoefde te maken om een gekregen. schok te krijgen: er kon ook doorslag door de lucht optreden. Bij een hoogspanning van bijvoorbeeld 50 kV was doorslag in lucht over een afstand van 5 cm in principe al mogelijk. Gelukkig was de stroom die 80 de eerste hoogspanningsvoedingen konden leveren