MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 77

Madrid bij. De latere hoogleraar radiologie in Amsterdam Van Ebbenhorst Tengbergen schreef een boeiend verslag van de reis en het bezoek, waardoor we een beeld krijgen van de internationale stand van zaken in de oncologie van die tijd. In het gezelschap bevond zich ook de toekomstige Maastrichtse röntgenoloog Van der Plaats. Na een lange reis, die vanwege een overstroming van het spoor in Zuid-Frankrijk gedeeltelijk achter op een vrachtwagen werd gemaakt, werd het bewonderde Palacio de Bellas Artes in Madrid bereikt. Na de opening door de Spaans sprekende president bleken er meer dan 300 sprekers in vier talen te zijn aangemeld. Vele, deels onbevestigde theorieën over de biologie van kanker werden besproken. Opvallend is de volgende passage in het verslag voor het NTvG: Ik zou U nog graag willen vertellen over succesvolle nieuwere therapieën; degenen echter, die als grootte successen zijn medegedeeld, zijn door anderen herhaald en dan zonder of met gering succes, zoals het toedienen van maag- en darmslijmvlies bij darmcarcinoom, dat door Blumenthal en Jacob gepropageerd werd en waarvan Kreyberg geen effect had kunnen vaststellen. radiotherapie en een begin van aselectieve chemotherapie met veel bijwerkingen. Oprichtingsakte kankercentrum St. Annadal. (RHCL) Uiteindelijk zou de ontwikkeling in alle drie de lijnen van behandeling de richting uitgaan van preciezere, meer doelgerichte en orgaan sparende therapie, waarbij het combineren Het verslag vermeldt overigens ook dat Philips van de drie modaliteiten de standaard op de apparatententoonstelling bij het congres zou worden bij de behandeling van veel voor het eerst een 500 kV-bestralingstoestel tumoren. In Maastricht werd daarmee een toonde. Het zou nog tot ruim na de Tweede begin gemaakt toen in 1954 onder leiding Wereldoorlog duren voordat er werkelijke van de röntgenoloog G. van der Plaats een vooruitgang bij de behandeling van kanker zou subcentrum voor kankerbestrijding werd worden geboekt. geopend in het inmiddels nieuw gebouwde Daarvóór kwam een periode, van 1930 Sint-Annadalziekenhuis. tot 1970, van steeds invasievere en radicalere chirurgie, nog weinig gerichte en invaliderende 75