MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 76

Kanker in Nederland rond 1920 Wassink lichtte dit verder toe bij de resultaten In 1914 werd in Amsterdam het eerste van de borstkankerbehandeling. Acht van ziekenhuis in Nederland voor ‘lijders aan de tien patiënten met borstkanker waarbij in boosaardige gezwellen’ geopend. Het Antoni de lymfeklieren onder de microscoop geen van Leeuwenhoekhuis (AvL) begon met 17 metastasen werden gezien, waren nog in bedden. De chirurg dr. W.F. Wassink (1888 - leven vijf jaar na de behandeling, van de tien 1963) werd in 1921 part time hoofd van deze patiënten met uitzaaiingen in de okselklieren kliniek. Hij werd als een van de grondleggers leefden er nog twee na vijf jaar. Hieruit van het Nederlands Kanker Instituut in die concludeerde hij dat vroege diagnose en tijd zeker beschouwd als een autoriteit op vroege opsporing van kanker het enige is wat het gebied van de behandeling. Wassink kan helpen. Hij heeft zich daar tijdens zijn combineerde in het AvL de chirurgie en verdere carrière enorm voor ingezet. de radiotherapie. In 1924 hield hij in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde Nederlandse kankerpioniers het eerste (NTvG) een vurig pleidooi om de opvatting internationale congres voor wetenschappelijke ‘er is toch niets aan te doen’ te laten varen. en maatschappelijke kankerbestrijding in Wassinks artikel geeft een goed inzicht in de opvattingen over de behandeling van kanker in die tijd. Het bevat een overzicht van de resultaten van radiumbestraling bij 155 patiënten met huidkanker over een periode van 7 jaar. Tumoren kleiner dan 3 cm reageerden goed op de therapie. Bijna alle patiënten met een tumor groter dan 3 cm overleden ondanks de therapie. Wassink rapporteerde ook de resultaten van chirurgische behandeling en soms nabestraling van nog kleine aantallen patiënten met borstkanker, baarmoeder- en endeldarmkanker. De conclusie daarbij luidde als volgt: de middelen zijn tegenwoordig goed genoeg voor de beginnende gevallen. De gevallen zijn echter gemiddeld te slecht om hiervan veel te kunnen verwachten. 74 In 1933 woonden Wassink en vier andere Het Paleis voor schone kunsten in Madrid (Palacio del Belles Artes), locatie van het eerste internationale kankercongres in 1933. Dr. W.F.Wassink (1888 -1963) , chirurg en radiotherapeut, vanaf 1921 hoofd van het ziekenhuis van het Anto fVWWvVVV27FW&FࢄfFW"wVwFV䴒d