MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 75

MANNEN 350.000 ABSOLUTE PREVALENTIE 300.000 De staf van het ziekenhuis Calvariënberg in 1922. Jaarverslag Calvariënberg 1922. (RHCL, archief Burgerlijk Armbestuur) 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 JAARTAL VROUWEN 350.000 Totaal opgenomen patiënten Aantal ontslagen patiënten Aantal overleden patiënten 2003 1807 196 Kanker van de maag, lever 28 16 12 Carcinoom darm, rectum 11 6 6 Gynaecologische tumoren 17 14 3 9 9 0 10 7 3 Tuberculose 188 153 35 Pneumonie 63 50 13 Typhus 12 11 1 Mammacarcinoom Kanker van onbekende origine ABSOLUTE PREVALENTIE 300.000 Overzicht van de diagnoses van opgenomen patiënten in het ziekenhuis Calvariënberg in 1922. 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 JAARTAL 15-49 jaar 50-74 jaar 75+ jaar alle leeftijden Kankerregistratie in Nederland. Toename van het aantal mensen met kanker in Nederland, verdeeld naar leeftijdsgroepen, vanaf 1990 tot 2010, en voorspelling van verdere toename in de periode tot 2020. Gegevens uit Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding. Kanker in Nederland tot 2020, trends en prognoses. Amsterdam: KWF Kankerbestrijding; 2011. (Integraal Kankercentrum Zuid) In de jaarverslagen van het ziekenhuis werd door de en 886 vrouwen opgenomen. Bij 188 van hen werd de chirurgische en de interne afdelingen een gedetailleerd diagnose tuberculose gesteld. Bij 75 patiënten werd kanker overzicht bijgehouden van gestelde diagnoses en ingrepen. vastgesteld. In het overzicht van de verrichtingen en Zo hebben we een goed beeld van de ziekenhuispopulatie operaties vermeldt chirurg Rombouts: extirpatie tumoris bij in de tijd rond 1920. Representatief en illustratief is het 33 patiënten en amputatie mammae Halsted bij jaarverslag uit 1922. Na de komst van de nieuwe directeur 7 patiënten. Ook deze aantallen bevestigen de conclusie Hintzen in 1919 was er extra werk gemaakt van een dat kanker in de periode tussen de wereldoorlogen nog uitgebreid jaarverslag. In 1922 werden 1.117 mannen relatief weinig aandacht vroeg en kreeg. 73