MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 70

 Röntgenkamer in het St. Josephziekenhuis te Heerlen tussen 1920-1930. Het betreft een trafosysteem met de trafokast tegen de achtermuur. De man in de stofjas is mogelijk de röntgentechnicus van De Wever, de heer P. Lamsfus. (Atrium MC, Heerlen, historisch fotoarchief ) Verdere specialisatie werd hier, net als in Maastricht, lang tegengehouden. De röntgenologie werd een belangrijk deel van De Wevers dagelijkse werk. Al snel was opnieuw uitbreiding nodig en met 283 bedden was het Sint-Josephziekenhuis in 1914 een 68 het Maria Hilf Spital aan een nieuw en groter van de drie grootste katholieke ziekenhuizen van ziekenhuis gebouwd, het Sint-Josephziekenhuis. Nederland. De angst in Maastricht dat het ziekenhuis Hoe dit gefinancierd werd, is niet helemaal duidelijk. Calvariënberg door Heerlen overvleugeld zou worden Waarschijnlijk verstrekte De Wever zelf een lening. was dus niet helemaal ongegrond; misschien was dit De mijnen droegen bij aan de exploitatie. In dit op dat moment zelfs al een feit. De Wever had liefde nieuwe Sint-Josephziekenhuis werd in 1910 de eerste voor de techniek en ontpopte zich als een enthousiast röntgenapparatuur geïnstalleerd. De Wever zelf droeg röntgenoloog. Door scholing en bijscholing, onder 2.500 gulden bij in de kosten daarvan. Inmiddels meer door een bezoek aan het beroemde Holzknecht- waren er twee artsen aan het ziekenhuis verbonden: instituut in Wenen, hield hij zich uitstekend op de dokter E. Hustinx (chirurgie en gynaecologie) en hoogte van alle nieuwe o GvVƖvVFB3pFFW"bFRvWfW"FW&RVFR,;fFvVvR&VVbfBfFR,;fFvV&6FrfW@fW&6VFRV767FVFR&W&FW2ࠥ6BԦ6WVVV2ࠠ