MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 68

Het bestuur was voor dat argument gevoelig en ging overstag. worden in een concurrentiestrijd?’ en ‘Is de bestaande inrichting Overbosch mocht niet alleen zijn apparatuur vernieuwen en niet ruim voldoende’ waren de vragen die leefden. Begin 1914 ‘toestellen voor momentphotographie’ aanschaffen, hij mocht werd een en ander geïnstalleerd en daarna bleef de situatie tot zelfs een compleet nieuw laboratorium bouwen. Om zich te 1927 onveranderd. oriënteren maakte hij een studiereis naar Hamburg en liet zich 66 In Heerlen was in 1867 door kapelaan Savelberg het Sint- daar in het Sankt-Georg ziekenhuis adviseren door professor Joseph Gesticht opgericht, waar vanaf 1874 religieuze zusters H. E. Albers-Schönberg, één van de toonaangevende pioniers zieken verzorgden. De gemeente had toen nog maar een paar in de röntgenologie. Overbosch deed zijn bestuur daarna drie duizend inwoners en lag in voornamelijk agrarisch gebied. In alternatieve voorstellen, in prijs variërend van 2.700 tot 5.700 1904 wist Frans de Wever, de enige