MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 6

Inhoud Voorwoord 6 Inleiding 8 Tijdlijn 10 A Melancholie; korte geschiedenis van de oncologie 14 B Wat aan de ontdekking van Röntgen vooraf ging; een korte geschiedkundige verkenning 22 1 Maastricht 1896; experimenten met X-stralen en röntgenfoto’s 34 2 De eerste röntgenafdeling in Nederland 42 3 Rönten- en radiumtherapie begin twintigste eeuw 50 4 De Limburgse pioniers 60 5 Oncologie in het interbellum 70 6 De onbegrepen gevaren van de vroege röntgenologie 76 7 Radiotherapie in Maastricht rond 1930 82 8 Van Electrotherapie naar Radiotherapie 90 9 Rond de Tweede Wereldoorlog 96 10 De eerste afdeling voor radiotherapie in Limburg 11 De melancholie voorbij; de vooruitgang in de oncologie na de tweede wereldoorlog 4 106 114