MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 58

onpraktisch voor gebruik in een klinische Röntgentherapie rond 1908 omgeving. Dokters vonden het aflezen van een kleurverandering praktischer en Het hoofd van het röntgenlaboratorium van het ziekenhuis van Philadelphia gemakkelijker. Er werd dus vaak bestraald (USA) dokter Mihran Krikor Kassabian, geeft in zijn boek ‘Röntgen Rays and zonder ook maar een idee te hebben van de Electro-Therapeutics’ uit 1907 een uitvoerig overzicht van de op dat moment werkelijk toegediende dosis. Wel probeerde min of meer gangbare indicaties voor röntgentherapie. Hij beschrijft daarbij ook men de bestralingsomstandigheden zo goed op casuïstische wijze de resultaten op basis van eigen ervaringen en uit mogelijk te benoemen en ook wist men dat het de literatuur van die tijd. Het geeft een beeld van hoe men destijds belangrijk was te weten welke stralenkwaliteit röntgentherapie toepaste. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de aandoeningen (hardheid) was gebruikt. Tot in de jaren veertig die, volgens Kassabian, rond 1907 met röntgenstraling behandeld werden. van de twintigste eeuw gebruikte men als Het meest positief is hij over de resultaten bij huidkanker en allerlei eenheid van hoeveelheid stralen gewoonlijk de goedaardige huidaandoeningen, waaronder ook huidtuberculose ‘Huid Erytheem Dosis’ (HED). Dat was de dosis (lupus vulgaris). De resultaten van röntgentherapie bij dieper gelegen die, in één keer gegeven, een stuk gezonde tuberculose (bv longtuberculose) noemt hij nog onvoldoende onderzocht. menselijke huid van 10 bij 10 cm juist een duidelijke roodheid bezorgde. Het gebruik Huidziekten Kwaadaardige aandoeningen Constitutionele Ziekten Diverse aandoeningen Lupus erythematosus Huid Tuberculosis Trachoom Lupus vulgaris Borst Leukemie Keloid Naevus Borstbeen Struma Alopecia areata Slokdarm Prostaat hypertrophy Hypertrichosis Keel Pijn Favus and Tinea tonsurans Maag & darmen Epilepsie Eczema (eczeem) Baarmoeder Acne Sarcomen van fysisch gedefinieerde eenheden, zoals de ‘Röntgen’, de ‘rad’ of de ‘Gray’, dateert van later. Sycosis Pruritus ani and vulvae Xeroderma pigmentosum Psoriasis Ulcus cruris Chromoradiometer volgens dr. G. Holzknecht (1902). (Eisenberg R.L. Radiology An illustrated History. 1992 Mosby Year Book St. Louis) Hyperhidrosis Krauroris vulvae Leprosis Tabel 3.1. Aandoeningen die rond 1907 met röntgenstraling werden behandeld. Lang niet alle aandoeningen waren kwaadaardig. Ook allerlei ontstekingsziekten, litteken vorming en huiduitslag werden als indicatie voor bestraling genoemd. 56